Anti-mobbe program reducerer ondsindet sladder i skolegården

Sladder er en del af mobning, og det kan føre til fysisk mobning. Sladder er lige så smertefuld som fysisk mobning. Men lærere har en tendens til ikke at se sladder som en væsentlig form for mobning.

Da sladder kan føre til fysisk mobning, undersøgte en forskergruppe ledet af professor i psykologi Sabina Low fra Wichita State University, om Steps to Respect programmet vil hjælpe mod drilleri, øgenavne, rygte-spredning og anden ubehagelig sladder.

Undersøgelsen, som er offentliggjort i tidsskriftet School Psychology Review, viser, at have støttende venner og ikke vælge repressalier, når man er offer for ondsindet sladder, hjalp deltagerne i programmet i at undgå yderligere mobning.

Forskerne anvendte Palm Pilots til at registrere sekund for sekund observationer af 610 elever i 3 til 6 klasse på seks folkeskoler i Seattle-området i USA. Forskerne registrerede hvert barns adfærd på legepladsen i fem minutter en gang om ugen i 10 uger i efteråret og 10 uger i foråret.

Sladder er overraskende synlig, fordi mobberen er nødsaget til at have mere end én person med og det kan vare en stund. For eksempel “Er lussepigen i din klasse?” og “Har du hørt at Dan har snydt?” er to eksempler på børns sladder som forskerne nævner i deres artikel.

Ikke al sladder foregår bag offerets ryg. Forskerne fandt, at nogle gange vil mobberne samles og tydeligt tale om et offer. Uden at tale højt nok til at andre vidste, hvad de snakkede om, vil de pege og se på den person, de sladrede om.

Efter at have observeret ’hørt sladder’ på legepladsen om efteråret, startede anti-mobbe programmet op i halvdelen af de 36 udvalgte klasser. Over de tre følgende måneder underviste lærerne Steps to Respect programmet i timerne, der fokuserer på empati, selvsikkerhed og understreger at mobning ikke er en social norm.

I et spørgeskema til eleverne, målte forskerne to faktorer, der påvirker mobning: overbevisninger om at slå igen mod mobberne og at have støttende venner.

Da elevernes sladder på legepladsen blev observeret igen det følgende forår, havde børn i Steps to Respect klasserne 234 færre tilfælde af sladder, 25 tilfælde per klasse eller en 72 procent nedgang i sladderen blandt elever, der ellers havde sladret før deltagelsen i anti-mobbe programmet.

Så sladderen var der stadig, men den var blevet reduceret og det gør en forskel i et barns liv.

Børn kan fejlagtig tro på en ’bliv ikke gal, hævn dig’ filosofi. Men da ofre, der repressalier ofte ender med at blive mobbet endnu mere, lærer Steps to Respect programmet børnene ikke at slå igen. Forskerne fandt, at mobbeofrene fra efteråret, som deltog i Steps to Respect i vinterperioden, var mindre tilbøjelige til at tro på gengældelse som en reaktion på mobning og mere tilbøjelige til at undgå at blive offer for sladder i foråret. Støttende venner har også hjulpet mobbeofrene. Måske vennerne bruger deres selvsikkerhed og siger ‘Kom, lad os gå’.

Tilskuere er vigtige, når man vil reducere sladder og mobning i skolegården. Når skolebørn er tilskuere til mobning, føler de sig utilpas og ved ikke, hvad de skal gøre. Tilskueres tavshed kan give en stor magt til mobbere, men hvis tilskuerne siger fra, så stopper mobningen ofte. Tilskuerne skal markere sig, se mobberen i øjnene og sige ’stop det’, bemærker forfatterne til artiklen. Venner, der ansporer mobbeofret til at gøre gengæld, kan på den anden side uforvarende komme til at medvirke til at ofrene fortsat bliver mobbet.

Kilder:

Low, S., Frey, K. S., Brockman, C. J. (2010). Gossip on the playground: Changes associated with universal intervention, retaliation beliefs, and supportive friends. School Psychology Review, 39(4), 536–551.

Information om Steps to Respect anti-mobbe program.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *