Forfatterarkiv: Mads Christian Jensen

Psykoterapeutisk behandling kan hjælpe mod selvskade

Psykoterapeutisk behandling kan hjælpe voksne, der gentagne gange selvskader, har en opdateret Cochrane undersøgelse fundet.

Cochrane Review

Cochrane Review om psykoterapeutisk behandling af selvskade

I undersøgelsen fandt man evidens for at en række psykosociale interventioner, hvor i alt 17,699 deltagere blev randomiseret til at modtage enten en sådan intervention eller den behandling de normalt modtog.

Af de i alt 55 undersøgte studier evaluerede 18 studier kognitiv adfærdsterapi (KAT). Cochranes forfattere analyserede data fra 17 studier, der rapporterede om gentagne selvskade hos deltagerne. Ved opfølgning op behandling, fandt man, at personer, der havde modtaget KAT-baserede psykoterapi, var 6 procent mindre tilbøjelig til selvskadende adfærd. Kvaliteten af beviserne var dog lav.

KAT viste sig endvidere også at være til gavn mod nedtrykthed, håbløshed og selvmordstanker. Andre interventioner for personer med en historie af flere episoder med selvskadende adfærd havde mindre effekt, men kun et lille antal undersøgelser havde evalueret disse interventioner.

Undersøgelsens hovedforfatter, Keith Hawton, professor i psykiatri fra Center for Selvmordsforskning, Warneford Hospital, Oxford, udtaler i forbindelse med offentliggørelsen:

“Fremtidige undersøgelser vil hjælpe os med at forstå, hvilke patienter kan forventes at drage fordel af disse [andre] typer af interventioner for selvskadende adfærd. Det er vigtigt, at folk, der udfører selvskade, er klar over dette, så de kan gøre et mere informeret valg i forhold til deres behandling. “

I deres konklusion skriver forfatterne:

“KAT-baseret (kognitiv adfærdsterapi) psykoterapi kan resultere i færre personer gentager selvskade (Self-harm); imidlertid er kvaliteten af evidens, vurderet ved anvendelse GRADE kriterier, mellem moderat og lav. Dialektisk adfærdsterapi for personer med flere episoder af selvskade / sandsynlig personlighedsforstyrrelse kan føre til en reduktion i hyppigheden af selvskade, men dette fund er baseret på beviser af lav kvalitet. Case management og remote kontakt interventioner syntes ikke at have fordele i form af reduktion af gentagelse af selvskade. Ved andre terapeutiske tilgange, typisk evalueret i single case forsøg, er kvaliteten moderat til meget lav og beviserne vedrørende disse interventioner derfor usikre. ”

Links:
Delvist oversat fra The British Psychological Society: New analysis supports CBT adults who self harm
Hawton K, Witt KG, Taylor Salisbury TL, Arensman E, Gunnell D, Hazell P, Townsend E, van Heeringen K. Psychosocial interventions for self-harm in adults. Cochrane Database of Systematic Review; DOI: 10.1002/14651858.CD012189

Meta-analyse: psykoterapeutisk behandling af børn og unge med PTSD

CochraneThe Cochrane Depression, Anxiety and Neurosis Group (CCDAN) har udgivet en meta-analyse, der konkluderer, at der er bevis for effektiviteten af psykologisk terapi, især kognitiv adfærdsterapi, til behandling af post-traumatisk stress-syndrom (PTSD) hos børn og unge i op til en måned efter afsluttet  behandling.

Forsker teamet søgte efter randomiserede kontrollerede trials (RCT), der sammenlignede psykologiske behandlinger med andre behandlinger (kontrol-, farmakologisk – eller andre behandlinger) til børn eller unge, der havde været udsat for en traumatisk begivenhed eller var blevet diagnosticeret med PTSD. De gennemgik alle relevante databaser, registre, referencer lister og reviews og fandt 14 RCT studier med et samlet antal patienter på 758, der kunne inkluderes i deres meta-analyse.

Følgende terapiformer blev undersøgt: Eksponering-baseret behandling, eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR), kognitiv adfærdsterapi, narrativ terapi, psykodynamisk psykoterapi og støttende rådgivning.
Deltagerne i undersøgelsen havde oplevet forskellige former for traumer, bl.a.: Naturkatastrofer, seksuelle overgreb, trafikulykker og vold.

Lederen af undersøgelsesteamet fra CCDAN, Donna Gillies, Western Sydney Local Health District in Westmead, udtaler i forbindelse med udgivelse af undersøgelsen: ’Der er fair evidens for effektiviteten af psykoterapier, især kognitiv adfærdsterapi, til behandling af post-traumatisk stress-syndrom hos børn. Men der er behov for flere undersøgelser af follow-up af børn, så vi kan forstå, om disse behandlinger gør en forskel på lang sigt.’

Artikel: Gillies D, Taylor F, Gray C, O’Brien L, D’Abrew N. Psychological therapies for the treatment of post-traumatic stress disorder in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 12. Art. No.: CD006726. DOI: 10.1002/14651858.CD006726.pub2

Mea Maxima Culpa: Ny dokumentar afslører grusom sexmisbrug i den katolske kirke

En ny dokumentarfilm af den Oscar belønnede filmskaber Alex Gibney, undersøger hvordan en karismatisk præst i Milwaukee (USA) misbrugte mere end 200 døve børn på en katolsk kostskole under hans kontrol. De unge studerende blev forulempet igen og igen af Fader Lawrence Murphy, der opsøger dem på deres værelser om natten, på ture til hans landdistrikter og selv i skriftestolen.

Nedenfor er et interview fra TV og Radio stationen Democracy Now med Alex Gibney om ‘Mea Maxima Culpa’.

“Mea Maxima Culpa”: New Doc Exposes Horror of Catholic Child Sex Abuser and Heroism of His Victims

Gibney’ tidligere film omfatter “Enron: The Smartest Guys in the Room” og den Oscar-vindende “Taxi to the Dark Side“.

Wiki: Mea Maxima Culpa: Silence in the House of God har præmiere  på HBO i februar 2013.

Artikel: Doku-geni anklager paven for børnemishandling. 19 november 2012

Trailer:

Mea Maxima Culpa: Silence In the House of God – Trailer.

ESTD afholder konference i København i marts 2014

European Society for Trauma and Dissociation (ESTD) afholder konference i København den 27. til 29. marts 2014. Temaet for konferencen er: Trauma, Dissociation And Attachment In The 21St Century: Where Are We Heading?

Følgenden talere har meldt deres ankomst:

Etzel Cardeña (Sverige), Eve Carlson (USA) præsident for ISTSS, Susan Hart (Danmark), Giovanni Liotti (Italien), Ellert Nijenhuis (Holland) og Andrew Moskowitz (Danmark).

Du kan følge med på konferencens hjemmeside: ESTD 2014

Video: Konference om seksuelt misbrug af børn

Pennsylvania State University afholdte den 29. til 30. oktober 2012 en omfattende konference om seksuelt misbrug af børn og unge: Child Sexual Abuse Conference: Traumatic Impact, Prevention, and Intervention.
De havde inviteret prominente forskere og behandlere som David Finkelhor, Penelope Trickett, Lucy BerlinerJulie Larrieu, m.fl. Programmet var imponerende og oplæggene kan ses online.
Konferencen gav et overblik over seksuelt misbrugs epidemiologi, traumets indvirkning på børn i alle aldre, en bedre forståelse traumets indvirkningen på hjernen og fysiologiske systemer, der har langsigtede virkninger og viden om effektive præventive og behandlingsprogrammer for børn og unge.

 

David Finkelhor: Overview and epidemiology of child sexual abuse


Pennsylvania State University, 29. oktober 2012. Varighed: 2 timer.
 

Penelope Trickett holdt et oplæg om: Trauma impact of sexual abuse on older children and teens. Trickett præsenterede bl.a. information fra et 15-år longitudinal studie af piger, der var blevet seksuelt misbrugt.

Du kan finde en komplekt liste over foredragsholdere og links til videoer her: Child Sexual Abuse Conference: Agenda

Livet på et psykiatrisk hospital i år 1938

Pilgrim State Hospital

Ældre dame på Pilgrim State Hospital, Brentwood, NY, i 1938. Foto: Alfred Eisenstaedt—Time & Life Pictures/Getty Images.

Den amerikanske fotograf Alfred Eisenstaedt lavede i 1938 et foto eassay om livet på det psykiatriske Pilgrim State Hospital i Brentwood i staten New York. Hospitalet oprindeligt bygget omkring 1930, fungerer den dag i  dag, men i andre bygninger og langt mindre skala. I dets storhedstid i årene efter 2. verdenskrig havde det 14.000 patienter og 4.000 ansatte. De gamle bygninger er ikke længere i brug og henstår øget og forfaldne.

Alfred Eisenstaedt skrev bl.a i introduktionen til sit foto essay (her i en fri oversættelse):

“Fødslen er for ethvert menneske starten på en livslang kamp for at tilpasse sig et foranderligt miljø. Mennesket er normalt sejrende og justerer sig selv uden smerte. Men i ét tilfælde ud af 20, kan mennesket ikke justere sig selv. I amerikanske hospitaler, bag mure som dem ved Pilgrim Hospital, er i øjeblikket 500.000 mænd, kvinder en børn, hvis sind er nedbrudt efter konflikter i livet. Omkring det samme antal eller flere, der har mistet deres ligevægt, er udenfor murene. Deres læge siger, at de har psykiske sygdomme. Deres advokater kalder dem sindssyge.

Psykisk afbalancerede mennesker skyr og frygter sindssyge. Den brede offentlighed nægter at imødegå omfattende problem, hvad der bør gøres for dem. I dag, selv om deres tilstand er blevet meget forbedret, er de stadig den mest oversete, uheldige gruppe i verden. Dette foto essay viser den mørke verden af de vanvittige og hvad forskerne gør for at føre dem tilbage til fornuftens lys.”

Oversat fra Introduction to the Pilgrim State photo essay, 1938.

Du kan se dele af foto eassayet på Life magazins hjemmeside: Strangers to Reason: Life Inside a Psychiatric Hospital, 1938

Fotografen Tom Bejgrowicz tog i 2010 en række billeder af hospitalet.

 

At vokse op på Broadmoor – en forfatter fortæller

Forfatteren Patrick McGrath fortæller i en interessant artikel i The Economists magasin The Intelligent Life om sin barndom og opvækst som søn af en psykiater, på Broadmoor – et af Storbritanniens højsikret psykiatriske hospitaler. Broadmoor Hospital har en særlig og undervurderet plads i den britiske psykiatri – ofte afbilledet som ‘det virkelige Arkham Asylum‘. Virkeligheden er meget anderledes. Mens farlige mennesker virkelig lever der, er det primært et hospital og et særligt state-of-the-art hospital, selv om det er et meget sikkert sted.

Læst artiklen: A Boys Own Broadmoor, The Intelligent Life,  oktober/november 2012.

Hat Tip: Mindhacks