Behandling af Body Dysmorphic Disorder (BDD)

Et Cochrane Review har fundet foreløbige beviser for effektiviteten af kognitive adfærdsterapi (CBT) og antidepressiva i behandlingen af Body Dysmorphic Disorder (BDD) – en tilstand, hvor mennesker bliver syge af, hvad de mener er en fejl i deres udseende. Men forfatterne til dette review advarer om, at deres konklusioner er baseret på et spinkelt evidensgrundlag.

Jonathan Ipser fra the University of Stellenbosch i Sydafrika sammen med Candice Sander og Dan Stein fra University of Cape Town, har gennemgået to undersøgelser, der testede antidepressiva, og tre, der undersøgte CBT. To af de tre CBT forsøg fandt at terapi er overlegen i forhold til venteliste kontrolgruppe og en undersøgelse viste tegn på, at CBT kan bidrage til at forhindre tilbagefald. Medicinsk behandling blev også anset for at være effektiv. Der var ikke tilstrækkelig dokumentation til rådighed til at sammenligne effekten af psykologisk behandling med medicinsk behandling, og mange former for psykoterapi er forsat uafprøvet.

‘Given the number of people suffering from BDD and the level of distress caused, it is surprising that so little data is available on treatments,’ siger Ipser. ‘This is certainly a field that deserves additional attention and funding.’

Om Body dysmorphic disorder (BDD):  BDD is a condition characterised by a distressing and disabling preoccupation with an imagined or slight defect in appearance. This causes people with this disorder either significant distress or disrupts their daily functioning (or both).

Kilde: Ipser JC, Sander C, Stein DJ. Pharmacotherapy and psychotherapy for body dysmorphic disorder. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *