Kategoriarkiv: Psykologi

Bog: Angst hos børn – kognitiv terapi i teori og praksis

Angst hos børn – Kognitiv terapi i teori og praksis

Angst hos børn – Kognitiv terapi i teori og praksis

Håndbog for professionelle om angsten som psykisk lidelse, dens årsager, fremtræden og behandling. Bogens forfattere er forskere og behandlere tilknyttet Københavns Universitet og Aarhus Universitet, og de har børn med angstlidelser som arbejdsområde.

Bogen orienterer om hovedformer for angstlidelseri barndommen, nemlig socialfobi, generaliseret angst, specifik fobi, separationsangstog OCD, om ætiologiske teorier og fund, om undersøgelsesmetoder samt – ikke at forglemme – om kognitiv-adfærdsterapeutisk behandling til børn og unge med angstlidelser.

Undersøgelser viser, at risikoen for, at et barn kan få en angstlidelse inden 18-årsalderen, er 6-17 %. Men angstlidelser overses ofte, fordi symptomerne er diskrete og sjældent forstyrrer i skole eller daginstitution. Nyere forskning viser, at ubehandlet angst kan have negative konsekvenser langt ind i voksenlivet. Der er således al mulig grund til at tage angstlidelser hos børn alvorligt.

Angst hos børn – Kognitiv terapi i teori og praksis er en håndbog om angsten som psykisk lidelse, dens årsager, fremtræden og behandling.

Første del af bogen er en indføring i teorier om angstlidelsernes opståen, udvikling og vedligeholdelse suppleret med et omfattende bidrag om angstens neuropsykologi.

Bogens anden del beskæftiger sig generelt med diagnosticering af angst og indeholder uddybende fremstillinger af de mest almindelige angsttyper: separationsangst, specifik fobi, socialangst, generaliseret angst samt OCD. Her tages udgangspunkt i, hvordan angstlidelser hos børn og unge kan behandles med kognitiv adfærdsterapi. Bogen yder således et bidrag til en evidensbaseret psykologi.

Tredje del indeholder praksisnære kapitler om forløbet af individuel terapi og gruppeterapi samt forældreinddragelse i behandlingen.

Angst hos børn – Kognitiv terapi i teori og praksis henvender sig til professionelle som psykologer i PPR-regi, behandlere inden for børnepsykiatrien, læger i almen praksis, lærere og pædagoger inden for undervisningssektoren samt til studerende.

Redaktørerne og flere af bogens forfattere er tilknyttet Copenhagen Child Anxiety project (CCAP) ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet. CCAP er et klinisk grundforskningsprojekt, der tilbyder gratis undersøgelse og kognitiv adfærdsterapi af angste børn og unge.

Titel:  Angst hos børn – Kognitiv terapi i teori og praksis
Forfattere: Ingrid Leth (red.), Barbara Hoff Esbjørn (red.), med flere.
Forlag/år: Dansk psykologisk Forlag 2012. 327 sider

PodCast med Fonagy og Salkovskis: Wake up to the Unconscious

 Den “44th Maudsley Debate” havde som emne: Wake up to the Unconscious: “This house believes that psychoanalysis has a valuable place in modern mental health services”, hvor flere promenenter forskere var inviterede til at holde oplæg i debatten om psykoanalyse og kognitiv terapi.

Læs resten

Bog: Kognitiv terapi – nyeste udvikling

Kognitiv terapi - nyeste udvikling. Redigeret af Mikkel Arendt og Nicole K. Rosenberg.Udviklingen inden for den kognitive terapi går stærkt og bogen Kognitiv terapi – modeller og metoder fra 2005 bliver derfor fulgt op af et bind to med undertitlen nyeste udvikling. I Kognitiv terapi – nyeste udvikling præsenteres dels opdateret kognitiv terapi ved de fleste psykiske lidelser hos voksne, dels en række af de væsentligste såkaldt tredjebølge bidrag til behandling. Bogen indeholder f.eks. kognitiv terapi ved misbrug, skizofreni, affektive lidelser, angsttilstande, spiseforstyrrelser, ADHD, ludomani, arbejdsrelateret stress og kapitlet om mindfulness, ACT, positiv psykologi, “compassion focused therapy” og neuropsykologi. Bogen giver såvel en teoretisk forståelse af de enkelte lidelser som praktiske kliniske anvisninger på vurdering og behandling. Der er endvidere skemaer til klinisk brug til alle kapitler.

Til bogen hører 113 arbejdsskemaer.

Bogen er redigeret af Nicole K. Rosenberg, chefpsykolog, leder af Klinik for angstlidelser ved Aarhus Universitetshospital og adjungeret professor, og Mikkel Arendt, cand.psych, PhD, post.doc forsker og ansat ved Klinik for Angstlidelser, Århus Universitetshospital.

Kognitiv terapi – nyeste udvikling er redigeret af Mikkel Arendt og Nicole K. Rosenberg. Hans Reitzels forlag 2012. Sider: 622.

 

Bog: anerkendt selvhjælpsbog til OCD-ramte udgivet på dansk

OCD: Guide til at slippe tvangstanker og -handlinger

OCD: Guide til at slippe tvangstanker og -handlinger

Nogle børn kalder det ’Klister på hjernen’. Som OCD-ramt føler man sig styret af jeg-fremmede tvangstanker og tvangshandlinger. De føles absurde og uvelkomne, og de OCD-ramte kan overvældes af angst og stærkt ubehag, hvis de forsøger at bekæmpe tankerne og handlingerne. Det drejer sig derfor ikke blot om at ’kunne tage sig sammen’, og for pårørende og udenforstående er det svært at forestille sig, hvilke kræfter de OCD-ramte er oppe imod.

Bogen er en selvhjælpsbog med et selvstyret program, der bidrager til at frigøre den OCD-ramte for OCD’ens snærende bånd. Den gennemgår den vigtigste og til dato bedst dokumenterede behandling for OCD, som er kognitiv adfærdsterapi (KAT), og hvornår denne kan være hensigtsmæssig at supplere med medikamental behandling, men kommer også ind på den nyeste form for adfærdsterapi ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

Bogen falder i fire dele:
Del 1: Forklaring af OCD, og hvordan lidelsen diagnosticeres.
Del 2: Gennemgang af det sevstyrede program trin for trin.
Del 3: Indføring i forskellige symptomer og former for OCD.
Del 4: Støtte og netværk.

Bogen øger forståelsen af og indsigten i OCD’ens magt. Den gennemgår de grundlæggende former for OCD: kontroladfærd (tjekking), vaske- og rengøringstvang, ordens- og gentagelsestvang, rene tvangstanker, samlemani og skrupuløsitet. Bogen anviser forslag til og eksempler på, hvordan børn og voksne kan tage kampen op mod tankernes og handlingernes tyranni, når den trænger sig på – hvad enten det er hjemme, i skolen eller på arbejdet.

OCD: Guide til at slippe tvangstanker og -handlinger henvender sig primært til personer med OCD, der ønsker at tage kampen op mod OCD’ens snærende bånd. Derudover psykologer og psykiatere, der ikke har speciale i OCD, samt pårørende, der ønsker at vide mere om OCD og støtte den OCD-ramte.

Om forfatterne:
Cherry Pedrick er uddannet sygeplejerske og er forfatter til en lang række bøger om psykiske lidelser

Dr. Bruce M. Hyman er en Florida autoriseret klinisk socialrådgiver og Board Certified Diplomate i Clinical Social Work, der er har en master- og en ph.d.-grad fra Florida State University. Siden 1987 har Dr. Hyman helliget sit arbejde til at forbedre livet for patienter med OCD og deres familiemedlemmer, ud over at fremme større samfundsbevidsthed og forståelse for OCD i USA.

Bogen er oversat fra engelsk efter: The OCD Workbook.

Titel: OCD: Guide til at slippe tvangstanker og -handlinger
Forfattere: Bruce M. Hyman, Cherry Pedrick
Forord af dr. med. Per Hove Thomsen
Forlag/år: Dansk Psykologisk Forlag 2011. Sider: 381.

Mishandling af børn medfører langvarig risiko for depression og dårlig respons til behandling

Personer der har oplevet overgreb i barndommen, har en dobbelt så stor risiko for at udvikle både flere og længerevarende depressive episoder i forhold til dem uden en fortid med mishandling barndommen, ifølge en ny undersøgelse. Endvidere fandt forskergruppen at mishandlede personer er mere tilbøjelige til at reagere dårligt på farmakologisk- , psykologisk- og kombinations behandling mod depression.

Læs resten

Mobil applikationer til behandling af PTSD

PTSD applikation til mobil telefonerDet amerikanske Department of Veterans Affairs har udgivet en mobil applikation, der skal være et supplement til opsporing og behandling af PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder eller Posttraumatisk belastningsreaktion). Applikationen fungerer både på Android og Iphone telefoner, men ikke symbian telefoner.

Der er indtil videre kun udgivet en applikation PTSD Coach, der er til personer med PTSD eller mistanke herom. Man arbejder på at udgive applikationen PTSD Family Coach, der er til pårørende til personer med PTSD.

På hjemmesiden skriver udgiveren om PTSD Coach bl.a.:

PTSD Coach er en applikation, der kan hjælpe dig med at lære om og håndtere PTSD-symptomer, der ofte opstår efter traumer.

Funktionerne omfatter:
– Pålidelige oplysninger om PTSD og behandling, der virker.
– Værktøjer til screening og tracking af dine symptomer.
– Praktiske og nem-at-bruge færdigheder, der kan hjælpe hjælpe dig med at håndtere stress symptomer.
– Direkte links til støtte og hjælp.
– Altid med dig, når du har brug for det.

Læs resten