Fleksibelt program til behandling af angstlidelser i den primære sundhedssektor

CALM er et program til behandling af angstlidelser. Det er en evidensbaseret behandling til implementering i den primære sundhedssektor. Behandlingen kan udføres af bl.a. sygeplejersker.

En forbedring af kvaliteten i behandlingen af psykisk syge kræver en vedvarende indsats for at integrere den dokumenterede effekt af evidens-baseret behandling i den primære sundhedssektor, hvor der er en stor variation i behandlernes trænings- og uddannelsesniveau og en stor forskel i patienternes symptomer.

Effektiviteten af en strategi, såsom samarbejdende behandling (collaborative care), er velkendt i den primære sektor for depressionsbehandling, men har sjældent været undersøgt for angstlidelser.

Interventionsprogrammet CALM, Coordinated Anxiety Learning and Management, forsøger at tage højde for de komplekse forhold, der findes på psykiatriske afdelinger og i klinikker, samtidig med at man er tro mod evidens-baseret behandling trods den brede vifte af patienter, klinikere, praksisformer og betalere, der er involveret.

CALM er udviklet til at behandle fire forskellige angstlidelser: panikangst, generaliseret angst, socialangst og posttraumatisk stress lidelse (PTSD) med eller uden depression.

Undersøgelse af CALM
I en undersøgelse af CALM, fandt professor i psykiatri Peter Roy-Byrne fra University of Washington School of Medicine, Seattle, og kollegaer, at patienter med angstlidelser havde god effekt af behandlingen sammenlignet med dem, der modtog sædvanlig behandling.
I forsøget blev patienterne fordelt enten til kognitiv adfærdsterapi (CBT), medicin eller begge dele, og der var mulighed for yderligere behandling efter behov. Desuden indgik der webbaserede overvågning af resultater, så behandleren kunne optimere behandlingsbeslutninger og man anvendt et computerprogram til at assisteret og optimere leveringen af CBT for sundhedsmedarbejdere, der ikke er eksperter.

Studiet var randomiseret og fandt sted på 17 primære sundhedsklinikker i 4 amerikanske byer mellem juni 2006 og april 2008. 1.004 patienter med angstlidelser (med eller uden svær depression) i alderen 18-75 år var inkluderet og modtog behandling i 3 til 12 måneder. Der var opfølgende vurderinger efter 6 og 18 måneder. Den primære målemetode var en generel måling af 2 centrale komponenter ved alle angstlidelser, psykisk og somatisk angst, vurderede med 12-punkt Brief Symptom Inventory (BSI-12) delskalaer for angst og somatisering. BSI-12 scores var signifikant lavere for patienter i CALM-gruppen ved 6, 12 og 18 måneders opfølgning.
Efter 18 måneder havde 64,6% patienter, der var randomiseret til CALM intervention, reageret på behandlingen sammenlignet med 51,4% af dem, der blev tildelt sædvanlig behandling, mens 51% og 36,7% af patienterne i CALM vs sædvanlig behandlingsgrupper var i remission.

Forskerne bemærker, at målingerne viser, at patienterne i interventionsgruppen var betydeligt bedre på alle målinger, undtagen fysisk sundhed og tilfredshed med medicinsk behandling.

Undersøgelsen er offentliggjort maj 2010 i et temanummer om mental health JAMA.

Om CALM (Coordinated Anxiety Learning and Management)
De fire omtalte angstlidelser har meget til fælles og forskergruppen designede derfor et specialiseret kognitiv adfærdsterapeutisk program, der er meget let at anvende og at uddanne personalet i.
En af udfordringerne ved at udføre evidensbaseret behandling i den primære sundhedssektor er de mange forskellige programmer. Det vil derfor være en fordel at have et program for psykiatrien.

CALM er udviklet af professor i psykiatri, J. Greer Sullivan, MD, fra University of Arkansas, og den kognitiv adfærdsterapeutiske komponent i programmet er udviklet af Michelle Craske, professor i psykologi ved University of Los Angeles.

Den kognitiv adfærdsterapeutiske komponent i CALM er sandsynligvis årsagen til, at behandlingen har vist sig langt mere effektivt end sædvanlig behandling. I den primære sundhedssektor får patienter medicinsk behandling og/eller måske en meget uspecifik rådgivning. CBT er en vigtig komponent i behandlingen af angst, og er mindst lige så god som medicin i de fleste undersøgelser, og CBT kan endda have en mere langvarig effekt. Den samarbejdsorienteret tilgang har eksisteret i et par årtier, og med CALM er den nu blevet overført til behandling af angst.

CALM indeholder en række nyskabelser, herunder følgende:
(a) at behandle fire angstlidelser i en enkelt intervention,
(b) at imødekomme multibel co-morbiditet, herunder depression, alkoholmisbrug og kroniske medicinske tilstande,
(c) at anvende kognitiv adfærdsterapi (CBT) og at levere innovativ CBT uddannelse og udførelse,
(d) at anvende klinikere snarere end forskningspersonale til at udføre vurderinger.

Hertil kommer, at CALM indarbejder nyere og mere fleksible komponenter, der oprindeligt blev anvendt i en anden undersøgelse: Improving Mood: Promoting Access to Collaborative Treatment for Late-Life Depression (IMPACT), herunder patientvalg, “stepped care” og real-time klinisk overvågning gennem et struktureret websted, der er tilgængeligt for al involveret personale.

CALM programmet er ikke udviklet til uddannede terapeuter, men for sygeplejersker og beslægtede sundhedsmedarbejdere, der har klinisk erfaring, men som ikke er bekendt med CBT. Det tyder på, at programmet både kan lære psykoterapi til ikke-trænede sundhedsmedarbejdere og samtidig sikre en effektiv udførelse af CBT.

Fleksibiliteten i behandlingen, f.eks variationen i antal og former for sessioner, og i kriterierne for at fortsætte den videre behandling, anvendelse af både telefon-og in-person kontakt, og målretning mod flere sygdomme og den kliniske effekt på patienter, tyder på at CALM-programmet er anvendelig og bør udbredes til den primære sundhedssektor.

Kilde: Roy-Byrne, P., Craske, M. G., Sullivan, G., Rose, R. D., Edlund, M. J., Lang, A. J., Bystritsky, A., et al. (2010). Delivery of Evidence-Based Treatment for Multiple Anxiety Disorders in Primary Care: A Randomized Controlled Trial. JAMA, 303(19), 1921-1928. doi:10.1001/jama.2010.608

Se også UCLA Anxiety Disorders Research Center: CALM Primary Care Study

Michelle Craske udgav i 2009 bogen Cognitive–Behavioral Therapy:

I Cognitive–Behavioral Therapy diskuterer Michelle G. Craske terapiens historie, teori og praksis. Kognitiv adfærdsterapi opstod i videnskaben og teorien om klassisk og instrumental betingning, kognitive principper er blevet indarbejdet pga utilfredshed med den strengt adfærdsmæssige tilgang. Kognitiv adfærdsterapi kombinerer adfærdsmæssige og kognitive interventioner: adfærdsmæssige interventioner tager sigte på at mindske utilpasset adfærd og gøre dem mere tilpasset, og kognitive interventioner har til formål at ændre utilpasset tanker, automatiske tanker eller overbevisninger. Selv om en række variationer af de oprindelige teori har udviklet sig over årtier, er alle former for kognitiv adfærdsterapi forenet i deres empiriske grundlag, afhængighed af teori og videnskab om adfærd og kognition, og det centrale i problem-fokuseret mål.

Forfatter: Michelle Craske
Titel:Cognitive–Behavioral Therapy
Forlag: American Psychological Association 2009, sider: 173
Kan købes hos Saxo.com

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *