Ingen sammenhæng mellem streptokokinfektion og OCD eller Tourettes syndrom

Ny forskning tyder på at streptokokinfektioner ikke forårsager eller udløser obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) eller Tourettes syndrom (TS) – et resultat, der står i modsætning til flere tidligere mindre studier.

En case kontrol undersøgelse af data fra en central database, der omfatter den primære sundhedstjeneste i England, viser at personer med OCD eller TS og tics ikke havde større sandsynlighed for at have haft streptokokinfektioner 2 og 5 år inden fremkomsten af deres neuropsykiatriske lidelser end individer uden disse lidelser.

Undersøgelsen blev foretaget af forskere fra University College London, England. Undersøgelsen blev offentliggjort 30. september 2009 i tidskriftet Neurology.

Resultaterne bekræfter ikke andre, mindre undersøgelser foretaget i USA, som ellers fandt en sammenhæng mellem streptokokinfektioner og neuropsykiatriske lidelser. Streptokokinfektioner er også tidligere blevet kædet sammen med andre, meget sjældne neuropsykiatriske lidelser.

I følge undersøgelsen kan streptokokinfektioner medføre autoimmune neuropsykologiske lidelser, især Syndenham chorea. For nylig har en række små, klinik-baserede studier dog antydet, at sammenhængen kan udvides til tic lidelser, OCD og andre neuropsykiatriske lidelser med debut i barndommen.

Det har været foreslået, at disse neuropsykiatriske lidelser udvikler sig efter en streptokokinfektion, der medfører en molecular mimicry proces, hvor antistoffer rettet mod bakterielle antigener krydsreagerer mod mål i hjernen.

For at undersøge om der var en sammenhæng mellem streptokokinfektioner og neuropsykiatriske lidelser,  studerede forskerne data fra Health Improvement Network, en af verdens største databaser over medicinske journaler fra den primære sundhedstjeneste.

Forskerne sammenlignede antallet af streptokokinfektioner hos 255 patienter i alderen 2 til 25 år med OCD (n=129) eller TS eller tic lidelser (n=126) med 4.519 kontrol deltagere fra 330 lægepraksisser. Forskerne undersøgte også indflydelsen fra sociodemografiske faktorer.

I gruppen med OCD, havde 15 procent været udsat for en mulig streptokokinfektion inden to år efter diagnosen. Der var en tilsvarende stigning blandt de sammenlignende gruppe af mennesker uden OCD. I gruppen med Tourettes syndrom eller andre tic lidelser, havde 10 procent været udsat for en mulig streptokokinfektion to år inden diagnosen, svarende til folk uden lidelse. Forskerne så også på mulige streptokokinfektioner inden fem år efter diagnosen af en streptokokinfektion.

Forskerne fandt, at personer med OCD eller tourette syndrom og tics havde ikke større sandsynlighed for at have haft streptokokinfektion sammenlignet med folk uden disse lidelser.

Svag association

Samlet set fandt de, at der ikke var en øget risiko for forudgående streptokokinfektioner hos patienter med diagnosen OCD, TS, eller tics, men en undergruppe analyse viste, at patienter med OCD havde en lidt højere risiko end kontrolgruppen for at have haft en mulig streptokokinfektion, der ikke var behandlet med antibiotika.

Undersøgelse understøtter altså ikke en stærk sammenhæng mellem streptokokinfektioner og neuropsykologiske lidelser som OCD og TS. Det er dog muligt, at en svag sammenhæng (eller en stærkere sammenhæng i en mindre modtagelige delpopulation) ikke blev fundet på grund af nondifferential misklassifikation af eksponering og begrænset statistisk styrke.

I en ledsagende redaktionel artikel bemærkes det, at på grundlag af disse resultater anses streptokokinfektioner ikke at være en vigtig ætiologiske faktor i TS og OCD og er derfor ikke et passende mål for vurdering eller behandling.

Artikler:

Schrag, A., Gilbert, R., Giovannoni, G., Robertson, M. M., Metcalfe, C., & Ben-Shlomo, Y. (2009). Streptococcal infection, Tourette syndrome, and OCD: Is there a connection? Neurology, 73(16), 1256-1263.

Gilbert, D. L., & Kurlan, R. (2009). PANDAS: horse or zebra? Neurology, 73(16), 1252-1253.

Se også:

Mol Debes NM, Hjalgrim H, Skov L. (2008). Kliniske aspekter ved Tourettes syndrom. Ugeskrift for Læger, 170(35), 2701-2703.

Thomsen, P. H., & Leckman, J. (2002). Obsessiv-kompulsiv tilstand hos børn. Ugeskrift for Læger, 164(32), 3763-3767.

2 tanker om "Ingen sammenhæng mellem streptokokinfektion og OCD eller Tourettes syndrom"

 1. Mor

  Hej 🙂

  Er du opmærksom på denne artikel, som når frem til en helt anden og ganske interessant konklusion vedr. den “mulige” sammenhæng mellem streptokokinfektioner og OCD/tics; eksistensen af PANDAS?

  [Yaddanapudi2009] K Yaddanapudi, M Hornig, R Serge, J De Miranda, A Baghban, G Villar, W I Lipkin Passive transfer of streptococcus-induced antibodies reproduces behavioral disturbances in a mouse model of pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infection Molecular Psychiatry August 11, 2009 doi:10.1038/mp.2009.77
  http://www.nature.com/mp/journal/vaop/ncurrent/abs/mp200977a.html

  Mvh.

  Svar
 2. Mads Christian Jensen Forfatter

  Hej
  Takker for dit svar! Det er to meget forskellige tilgange til PANDAS. Konklusionen må vel være at der må mere forskning til for at få afklaret hvad der er op og ned med streptokokinfektioner.

  Svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *