Misbrug af børn medfører livslang ændring i ofrets DNA og i hjernen

En undersøgelse ledet af forskere fra Canada, der analyserede hjerneprøver fra selvmordsofre, der havde været udsat for seksuelt misbrug i barndommen, fandt ændringer i DNA-udtryk, som ikke var til stede hos selvmordsofre uden en historie af misbrug i barndommen eller mennesker, der døde af andre årsager. Det sygdomsramte DNA var i et gen, der regulerer den måde, hjernen styrer stress-respons på.

Tidligere undersøgelser har vist, at seksuelt misbrug eller vanrøgt af børn ændrer den hormonale stress-respons og øger risikoen for selvmord hos offeret. Dyreforsøg viser, at mødres omsorg for barnet kan påvirke de geners udtryk, der styrer stress respons.

I denne undersøgelse kiggede man på prøver af hippocampus fra selvmordsofre, der havde været udsat for seksuelt misbrug i barndommen. Hippocampus er en region i hjernen, der spiller en nøglerolle i regulering af stress-respons.

Forskerne fandt forandringer i NC3R1 genets udtryk, som ikke var til stede hos selvmords ofre uden kendt historie om misbrug i barndommen. Ændringerne var ikke til stede hos mennesker, der var døde af andre årsager.

I undersøgelsen anvendte forskerne prøver fra 36 hjerner: 12 kom fra selvmordsofre, der var blevet misbrugt som børn, 12 kom fra selvmordsofre, der ikke havde en sådan historie, og 12 kom fra folk, der var døde af andre årsager (kontrolgruppe).

Forskerne fandt, at ofre for misbrug i barndommen havde forskellige “epigenetisk” mærker i den del af hjernen, der påvirker hypothalamus-hypofyse-adrenale (HPA)-funktionen, en stress-reaktion, som øger selvmordsrisikoen.

Denne konklusion bygger på en tidligere undersøgelse offentliggjort i maj 2008, der viste hvordan børnemishandling kan give “epigenetisk” mærker på DNA.

Epigenetik undersøger den måde DNA’et udtrykker sig: når koden, fremtræder på en måde, der ikke er nøjagtig, hvad DNA’et er programmeret til. DNA, selve den grundlæggende kode, er arvet fra personens biologiske forældre og er fast gennem en persons levetid. Men generne i DNA er belagt med et lag kaldet DNA methylering. Disse kemikalier påvirke, hvordan DNA fortolkes og kan blive påvirket af ændringer i miljøet, især i begyndelsen af livet som foster i livmoderen, og så senere i barndommen.

Undersøgelsen blev udført af forskere fra Douglas Mental Health University Institute og McGill University i Montreal, Quebec, og Singapore Institute for Clinical Sciences.

Co-author Dr Gustavo Turecki, associate professor ved Department of Psychiatry på McGill University og som praktiserer ved Douglas Mental Health University Institute, udtaler:

“We know from clinical experience that a difficult childhood can have an impact on the course of a person’s life.”

“Now we are starting to understand the biological implications of such psychological abuse”, tilføjer fellow co-investigator Moshe Szyf, professor ved Department of Pharmacology and Therapeutics på McGill University.

Samspillet mellem miljø og DNA spiller en afgørende rolle for vores evne til at modstå og håndtere stress, og dette påvirker risikoen for selvmord, siger forskerne. Epigenetisk mærker er produktet af DNA og miljø.

Forskerne fandt, at forskellige former for pleje fra mødre ændrede hypothalamus-hypofyse-adrenale (HPA) funktionen hos rotter ved at ændre receptorerne i hjernen. Tidligere undersøgelser har vist at enkle adfærdsmønstre, såsom når rottemødre slikkede deres babyrotter i begyndelsen af livet, havde en betydelig effekt på epigenetiske mærkninger på specifikke gener, der påvirkede børnenes adfærd gennem hele deres liv. Forskerne fandt også, at disse epigenetiske mærker kan ændres i voksenalderen med behandlinger, der ændrer DNA belægningen: behandlingen kaldes DNA methylering og den udligner ændringen af stress-respons.

Kilder:
“Epigenetic regulation of the glucocorticoid receptor in human brain associates with childhood abuse.”
Patrick O McGowan, Aya Sasaki, Ana C D’Alessio, Sergiy Dymov, Benoit Labonté, Moshe Szyf, Gustavo Turecki & Michael J Meaney. Nature Neuroscience, published online: 22 February 2009.

Douglas Mental Health University Institute: Study confirms effects of early environment in brains of suicide victims

Relevant litteratur:

Treating Survivors of Childhood Abuse
by Marylene Cloitre

Meeting a key need, this book presents a modular adult psychotherapy approach grounded in extensive clinical experience and research. Provided is a flexible, empirically supported framework for helping clients manage symptoms related to past physical or sexual abuse; build emotion regulation and interpersonal skills; and process traumatic memories and their associated feelings of fear, shame, and loss. Session-by-session guidelines include many suggestions for tailoring interventions to each person’s needs in the context of a safe, supportive therapeutic environment. Designed in a large, easy-to-use format, the book includes over a dozen reproducible handouts, worksheets, and other tools for clinicians and clients.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *