Misbrug i barndommen forbindes med begyndende psykose hos kvinder

Forskere ved Institute of Psychiatry, King’s College London, har offentliggjort nye forskningsresultater, der viser at kvinder med svær psykisk sygdom er mere tilbøjelige til at have været misbrugt i barndommen end den almindelige befolkning. Men den samme forbindelse er ikke er fundet hos mænd.

Forskerne mener, at deres resultater peger på forskelle i den måde drenge og piger reagerer på traumatiske og ubehagelige erfaringer. Forskningsresultaterne, som er offentliggjort i april udgaven af British Journal of Psychiatry, sammenlignede to grupper af voksne, alle deltagerne var mellem 16 og 64 år, og boet i enten det sydøstlige London eller Nottingham.

Dem i den første gruppe havde haft psykotiske symptomer som hallucinationer og vrangforestillinger og modtog behandling for depression, mani eller skizofreni. Dem i den anden gruppe havde ingen mentale sundhedsproblemer og fungerede som en kontrolprøve. Begge grupper blev spurgt, om de har oplevet fysisk eller seksuelt misbrug i deres barndom.

Kvinder med psykose var dobbelt så tilbøjelige til at rapportere enten fysisk eller seksuel misbrug i forhold til raske kvinder. Men sådan en forbindelse blev ikke fundet hos mænd.

Forskerne foreslår, at en af forklaringerne herpå er, at piger er mere tilbøjelige til at “internalisere” vanskeligheder end drenge. Med andre ord, piger, som bliver misbrugt distancerer sig fra andre mennesker og bliver alt for mistroisk over for andre menneskers adfærd. Dette kan sætte dem i større fare for psykotiske symptomer i fremtiden, såsom paranoide vrangforestillinger.

I modsætning hertil kan drenge være mere tilbøjelige til at »handle ud” efter fysisk mishandling og potentielt være i større risiko for antisocial adfærd.

Hovedforfatteren til artiklen, Helen Fisher, forsker i psykose ved Institute of Psychiatry ved King’s udtaler: “These findings do not mean that if a child is abused they will develop psychosis; but women with such disorders are more likely to reveal a background which included childhood abuse.

“These findings point to the need for gender-specific interventions for abused children to prevent later mental health and behavioural problems.”

“We also know that there are psychological, biological and genetic factors that may contribute to this condition in women and more attention needs to be given to understanding how adult psychosis develops. Excitingly we have just been awarded a Wellcome Trust grant to repeat this original study on a larger scale to enable us to investigate the factors involved in this link between childhood abuse and psychotic disorders.”

Fisher H, Morgan C, Dazzan P, Craig TK, Morgan K, Hutchinson G, Jones PB, Doody GA, Pariante C, McGuffin P, Murray RM, Leff J and Fearon P, Gender differences in the association between childhood abuse and psychosis, British Journal of Psychiatry, 194: 319-325. (2009)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *