Mishandling af børn medfører langvarig risiko for depression og dårlig respons til behandling

Personer der har oplevet overgreb i barndommen, har en dobbelt så stor risiko for at udvikle både flere og længerevarende depressive episoder i forhold til dem uden en fortid med mishandling barndommen, ifølge en ny undersøgelse. Endvidere fandt forskergruppen at mishandlede personer er mere tilbøjelige til at reagere dårligt på farmakologisk- , psykologisk- og kombinations behandling mod depression.

Resultaterne er fra en meta-analyse af 16 epidemiologiske undersøgelser med mere end 20.000 deltagere og 10 kliniske forsøg med mere end 3.000 deltagere.

Depression er blandt de mest almindelige psykiatriske lidelser i verden, med én ud af ti børn udsat for mishandling, herunder psykisk, fysisk eller seksuelt misbrug eller forsømmelse. I år 2020 forventes depression at være den næststørste bidragyder til den globale sygdomsbyrde på tværs af alle aldre, ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO). De sociale og samfundsmæssige konsekvenser af depression kan i høj grad forklares med de personer, der udvikler mange og langvarige depressive episoder.

Tidligere forskning har påvist, at mishandlede personer er mere tilbøjelige til at udvise abnormiteter i biologiske systemer, der er følsomme over for psykisk stress – såsom hjernen, hormonsystemet og immunsystemet – både i barndommen og i voksenlivet, som kan have vigtige kliniske implikationer.

I forbindelse med udgivelsen af undersøgelsen i American Journal of Psychiatry, udtaler den ledende forsker på undersøgelsen, professor Andrea Danese fra Institute of Psychiatry, Kings College, London, at ‘Identificering af dem i risiko for flere og langvarige depressive episoder er afgørende ud fra et folkesundhedsperspektiv. Resultaterne indikerer, at mishandling i barndommen er forbundet både med en øget risiko for udvikling af tilbagevendende og vedvarende episoder af depression, og med en øget risiko for at reagere dårligt på behandling.’

Forebyggelse og tidlig terapeutisk indsats rettet mod mishandling i barndommen kan derfor vise sig afgørende i at forhindre en stor sundhedsmæssige belastning på grund af depression. Vel vidende at personer, der har oplevet  mishandling, ikke vil respondere så godt på behandling, kan også være værdifuld for klinikere til at bestemme patienters prognose.

‘De biologiske abnormiteter i forbindelse med mishandling i barndommen kan potentielt forklare, hvorfor personer med en historie for mishandling reagerer dårligt på behandling for depression,’ siger Andre Danes i forbindelse med publiceringen af forskningsresultaterne.

Kilder:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *