Mishandling i barndommen kan føre til omfattende drikkeri i ungdommen

Forskere fra Boston University fandt at flere former af børnemishandling er robuste risikofaktorer for unge og mindreåriges kraftige drikkerier baseret på en national flere årig studie, der undersøgte det sociale miljøs påvirkning af unges sundhed.

Studiet undersøgte hvordan kraftig drikkeri – dvs. et forbrug af fem eller flere alkoholholdige drikke ved en enkelt lejlighed mindst én gang hver anden uge – forekommer hyppigere, hvis der er flere kategorier af mishandling i barndommen. Forskerne undersøgte sammenhængen af kraftig drikkeri med samtidig forekomst af specifikke former for mishandling i barndommen. Disse omfattede vanrøgt, fysisk misbrug alene, seksuelt misbrug, vanrøgt og fysisk misbrug og kombinationen af omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb.

Unge, dem mellem 12 og 21 år, der har været udsat for seksuelt misbrug, har mere end to gange større odds for at rapportere kraftigt lejlighedsdrikkeri end dem uden mishandling. Teenagere, der havde oplevet både omsorgssvigt og fysisk misbrug havde 1,3 gange højere odds for at rapportere kraftigt lejlighedsdrikkeri end dem uden mishandlings historie, mens unge, der havde oplevet alle tre former for mishandling, var omkring 1,8 gange mere sandsynligt for at rapportere kraftigt lejlighedsdrikkeri. Undersøgelsen inkluderede også alder, køn, race / etnicitet og forældrenes alkoholisme – som var stærkt forbundet med unges kraftige lejlighedsdrikkeri.

Forfatterne bemærkede, at mens andre studier har rapporteret, at børnemishandling øger den enkeltes risiko for alkoholmisbrug, har kun få studier undersøgt virkningen af mishandling i barndommen på unges kraftige lejlighedsdrikkeri. Denne forbindelse er vigtig for en bedre forståelse af det fælles mønster af alkoholforbrug blandt unge med omsorgssvigt og misbrug i barndommen.

“Research examining the effect of childhood maltreatment on later alcohol abuse needs to recognize the clustering effects of multiple types of childhood maltreatment on alcohol problems,” gør studiets forfattere opmærksom på.

Resultaterne er baseret på National Longitudinal Study of Adolescent Health, der omfattede en nationalt repræsentativ stikprøve af 12.748 unge, der har gennemgået tre interviews om deres sociale miljø mellem 1995 og 2002. Spørgsmål om mishandling blev stillet i den tredje samtale ved hjælp af en computer-assisteret selv-interview metode. Forældrenes alkoholisme, uddannelse og indkomst var baseret på forældrenes svar, ikke de unge deltagere.

“We now have strong evidence indicating that adverse childhood experiences such as child maltreatment increases an individual’s risk for alcohol problems in adolescence,” udtaler Sunny Hyucksun Shin, Assistant Professor of Human Behavior in the Social Environment ved Boston University’s School of Social Work. “The new challenges we face in substance use research is to identify developmental mechanisms that link childhood maltreatment to heavy episodic drinking in adolescence that can be targeted in the future development of prevention intervention.”

Unges omfattende lejlighedsdrikkeri, bemærker forfatterne, er et stort problem for folkesundheden, som tegner sig for næsten en femtedel (18,8%) af de 10,8 millioner mindreårige i alderen 12 til 20, i henhold til 2005 data i det National Survey on Drug Use & Health. Problemerne er større blandt mænd (21,3%) end kvinder (16,1%).

Udbredelsen af mindreårige der drikker, har været knyttet til en række umiddelbare og langsigtede negative resultater, især fedme og højt blodtryk, hovedpine, og koncentrationsvanskeligheder, der fører til problemer med at lære og huske. Ud over ringe akademiske præstationer, kraftigt lejlighedsdrikkeri fører ofte til ubeskyttet seksuel aktivitet, usikker kørsel og motorkøretøjsulykker.

“Researchers examining the relationship between childhood maltreatments and risky alcohol use in adolescence should simultaneously consider all types of childhood maltreatment to address the totality of the child’s experience,” konkluderer forfatterne.

Kilder: Child abuse and neglect: Relations to adolescent binge drinking in the national longitudinal study of Adolescent Health (AddHealth) Study; Sunny Hyucksun Shina, Erika M. Edwardsb and Timothy Heerenc. In: Addictive Behaviors, Volume 34, Issue 3, March 2009, Pages 277-280

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *