Mobning fordobler risikoen for psychosomatiske lidelser hos børn

Mobning i skolealderen er en offentlig sundhedstrussel med øget risiko for psykosomatiske lidelser, ifølge en ny meta-analyse. Mobning (dvs. bevidst at ville skade en anden ved verbal chikane, fysiske overgreb eller andre former for tvang) fører til en betydelig højere risiko for psykosomatiske problemer for ofrene, mobberne og mobbe-ofrene (de sidste er en gruppe børn, der både er aggressive over for kammerater og udsættes for repressalier af kammeraterne), sammenlignet med ikke-involverede jævnaldrende.
Konklusionen er baseret på en meta-analyse af 11 studier og offentliggjort i marts nummeret af Pediatrics af Gianluca Gini, PhD, og Tiziana Pozzoli, MA, begge fra University of Padua i Italien.

“In this meta-analysis, analyzing the results on more than 150,000 children and adolescents (aged 7 to 16 years) from several countries around the world, we found that students most frequently involved in bullying, especially as victims and bully-victims, are 2 times more likely to show a variety of psychosomatic problems than their uninvolved schoolmates,” udtaler dr. Gini til Medscape Psychiatry.

Forfatterne udført 3 random-effects meta-analyser for børn mellem 7 og 16 år, der var rapporteret til at være ofre, mobbere, eller mobbere-ofre, hvor den sidste iflg. Dr. Gini kaldes provokerende-ofre og er ofte karakteriseret ved adfærdsproblemer og hyperaktivitet.

De er en særlig problematisk undergruppe, fordi de har tendens til at have tilpasningsproblemer i flere funktionelle domæner og har en høj risiko for voldsom aggressiv opførsel over for deres kammerater, for skade og for psykiatriske lidelser.

Psykosomatiske klager omfattede hovedpine, mavepine, rygsmerter, mavesmerter, svimmelhed, søvn problemer, dårlig appetit, sengevædning, hudproblemer, opkastning, træthedsfølelse eller følelse af anspændthed.

Dr. Gini bemærker, at somatiske problemer påvirker 5% til 30% af børn og unge og at organiske årsager ikke forklarer de hyppige og vedvarende forekomster af disse symptomer i den pædiatriske befolkning.

“The current results suggest that 1 possible cause of such recurrent problems, especially during childhood and early adolescence, is bullying, which is a considerable source of stress in a child’s life,” udtaler han.

Forskerne kalder mobning “a significant international public-health issue” og opfordrer fagfolk til at spørge børn og deres forældre om følelsesmæssige funktioner og erfaringer med kammerater.

Karen Weihs, MD, fra University of Arizona Medical Center, i Tucson, USA, anerkender at undersøgelsen overbevisende viser at børn der bliver mobbet også rapporterer flere symptomer.
På den anden side er Dr. Weihs mere varsom i sin konklusion end artiklens forfattere:

”The term psychosomatic makes the assumption that the bullying caused the somatic complaints of these children — even though the data do not support this conclusion. It would be more appropriate to describe these symptoms as somatic complaints or somatic symptoms, until the causal association is demonstrated in prospective studies,” udtaler dr. Weihs til Medscape Psychiatry.

“It is likely that bullying has adverse health effects that are physiologically compromising to children, such as elevated stress hormones and the associated increase in risk of hypertension and heart disease,” tilføjer dr. Weihs. “This should also be mentioned as a needed area for future research.”

Hun enig med dr. Gini i at børn med tilsyneladende psykosomatiske symptomer bør blive udspurgt om mobning, “If bullying is present, an intervention to stop the child from being victimized should be undertaken,” udtaler dr. Weihs.

Oversat fra Medcape Psychiatry

Association Between Bullying and Psychosomatic Problems: A Meta-analysis. Gianluca Gini, PhD and Tiziana Pozzoli, MA. PEDIATRICS Vol. 123 No. 3 March 2009, pp. 1059-1065.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *