Nutidens forældre til teenagere er gode til at opdrage deres børn

NuffieldForældre til teenagere gør et godt stykke arbejde i opdragelsen af deres teenage børn og dårlig opdragelse er ikke årsagen til den stigende problemadfærd blandt teenagere, ifølge en nyligt offentliggjort rapport fra the Nuffield Foundation i England.

Forskningen er gennemført af et team under ledelse af professor Frances Gardner fra Department of Social Policy and Social Work ved University of Oxford. De fandt ikke tegn på en generel forringelse af forældres evner til at opdrage deres børn over de sidste 25 år.

Resultaterne viser, at forskelle i forældrerollen i forhold til familiestruktur og indkomst er blevet mindre over de seneste 25 år. Men opgaven med at være forældre er ved at ændre sig og kan få en mere stressende form, især for nogle grupper.

Forbedringer i forældrerollen

Forældre og unge vælger at tilbringe mere kvalitetstid sammen i forhold til for 20 år siden, hvor 70% af de unge regelmæssigt tilbragte tid sammen med deres mødre i 2006 sammenlignet med 62% i 1986. For fædre, var tallet steget fra 47% til 52%.

Nutidens forældre er mere tilbøjelig til at vide, hvor deres teenage børn er og hvad de laver, end forældre i teen_on_cell_phone1980’erne. I 2006 havde 85% af forældrene rutinemæssigt spurgte deres børn, hvor de gik hen, sammenlignet med 79% i 1986. Tilsvarende er andelen af forældre, der spørger, hvad deres børn laver, steget fra 47% i 1986 til 66% i 2006.
Forskellen i overvågningen af teenage børn set i forhold til familiestruktur og indkomst er over de senest år indsnævret. For eksempel i 1994, var 14-15 årige fra familier med eneforsørger mere tilbøjelige til at være ude sent uden deres forældres viden, sammenlignet med familier med to forældre, men i 2005 var denne forskel forsvundet.

“På trods af offentlighedens bekymring over faldende familieliv, har forskning, der er finansieret af the Nuffield Foundation, ikke fundet tegn på en nedgang i forældrerollen i de seneste årtier. Tværtimod er det modsatte gældende, de fleste forældre til teenagere synes at gøre et godt stykke arbejde.”

siger dr. Ann Hagell, leder af the Nuffield Foundation’s Changing Adolescence Programme og forfatter til rapporten Time trends in parenting and outcomes for young people.

Stigende problem adfærd er ikke forårsaget af dårlig opdragelse

Tendenserne i forældrerollen i de sidste 25 år, der altså viser en stigning i den tid, de tilbringer sammen og et øget tilsyn og overvågning, førte professor Gardner team til at konkludere, at der ingen forbindelse er mellem de overordnede standarder for forældre og stigningen i andelen af unges problemadfærd.

“Vi fandt ingen beviser for faldende standarder for forældre samlet, og det får os til at tro, at denne faktor generelt ikke forklare stigningen i problemadfærd,” siger professor Gardner.

Forældre får flere udfordringer

Men nutidens forældre står over for et andet sæt af udfordringer i forhold til for 25 år siden. Unge mennesker er nu afhængige af deres forældre for en længere periode med en højere andel af 20-24 årige, der bor hos deres forældre. Mange flere er stadig i en eller anden form for undervisning eller uddannelse i deres sene teenage år. Hertil kommer, at udviklingen af ny teknologi, såsom mobiltelefoner og internet, har skabt nye overvågnings udfordringer for forældre. Det er også muligt, at forældre i stigende grad overvåger som en reaktion på en opfattet stigning i de risici, deres børn er udsat for.

“Nutidens forældre har været nødt til at udvikle færdigheder, som er markant forskellige og velsagtens mere komplekse end for 25 år siden, og dette kan øge stress niveauet involveret i forældrerollen.” siger professor Gardner.

Forældre til teenagere er mere og mere tilbøjelige til at rapportere symptomer på depression og angst, især familier med enlige forældre og personer med lav indkomst. For eksempel er andelen af forældre fra det økonomisk mest udsatte grupper, der rapporterer symptomer på depression og angst steget med mere end 50% i årene mellem 1986 og 2006.

“Det lader til, at mange aspekter ved forældrelivet kan være forbedret, men forældrene kan ikke gøre det hele på egen hånd. Vi vil nu overveje om ydre påvirkninger, såsom gruppepres eller bredere kulturelle påvirkninger, spiller en rolle i den stigende andel af unge med problem adfærd i Storbritannien i dag.” siger professor Gardner.

Kilder:

The Nuffield Foundation: Parents of teenagers are doing a good job. 30. juli 2009.
Oxford University: Department of Social Policy and Social Work: Time trends in parenting and outcomes for young people. Briefing paper. 31. juli 2009.
Oxford University: Today’s parents ‘not to blame’ for teenage problem behaviour. 31. juli 2009.
BBC: Bad teens ‘not fault of parents’. 31. juli 2009.

The Nuffield Foundation er en Charitable Trust etableret i 1943 af William Morris (Lord Nuffield), grundlæggeren af Morris Motors, med det formål at fremme social trivsel. Instituttet finansierer forskning og praktiske forsøg på tværs af områderne undervisning, videnskab, samfundsvidenskab og socialpolitik.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *