Ny metode måler risiko for OCD

Ny forskning har vist, at måling af en aktivitet i en region af hjernen kan hjælpe med at identificere mennesker med risiko for udvikling af Obsessiv Compulsiv Disorder (OCD), tvangstanker og tvangshandlinger.

Den nuværende diagnosticering af OCD er baseret på en klinisk samtale og ofte ikke forekommer indtil lidelsen er udtalt, hvorimod den nye metode kan muliggøre tidligere diagnosticering og intervention.

Videnskabsfolk ved University of Cambridge (finansieret af Medical Research Council og Wellcome Trust), opdagede at mennesker med OCD og deres nære familiemedlemmer viser et lavere aktivitetsniveau i områder af hjernen, der har ansvaret for at stoppe vanemæssig adfærd.

Det er første gang, at forskere har forbundet funktionelle ændringer i hjernen med familiær risiko for OCD lidelsen. Deres resultater er offenliggjort i juli udgaven af Science.

OCD er en invaliderende lidelse, der påvirker cirka 2 procent af befolkningen på et eller andet tidspunkt i livet. Patienter lider under tilbagevendende forstyrrende tvangstanker (obsessioner), der er smertelige og vanskelige at undertrykke. Eksempler herpå er frygt for forurening, eller at noget frygteligt vil tilstøde en nærtstående. De lider også af gentagne ritualer (compulsioner), som ofte har til formål at neutralisere disse tanker. Eksempler omfatter håndvask og kontrol af for eksempel komfur. Disse symptomer forårsager angst og kan optage mange timer i løbet af dagen, og influere den OCD-ramtes livskvalitet og evne til at arbejde.

Selv om OCD har en tendens til at løbe i familier, er de genetiske faktorer, der er ansvarlige for det endnu ukendte. Gener kan udgøre en risiko for OCD ved at påvirke, hvordan hjernen udvikler sig.

Dr Samuel Chamberlain fra University of Cambridge’s Department of Psychiatry anvendte en fMRI scanner til at måle hjernens aktivitet i lateral orbitofrontal cortex (OFC). Lateral OFC er placeret i de frontale lapper og er involveret i beslutningsprocesser og adfærd.

Frivillige blev bedt om at se på to billeder på en skærm, hvert billede havde et hus og et ansigt superimposed. De frivillige blev bedt om at bruge “trial & error” til at finde ud af, om huset eller ansigt var det korrekte mål.De frivillige blev bedt om at trykke på en knap for at angive, hvilket billede de mente var målet og feedback af  ‘rigtige’ eller ‘forkerte’ blev givet på skærmen. Efter det korrekte mål var blevet identificeret seks gange i træk, blev det ændret, så de frivilligt måtte lære igen. fMRI blev brugt til at overvåge mønstre i hjernens aktivitet under hele forløbet.

Fjorten frivillige uden en familiehistorie med OCD, 14 mennesker med OCD og 12 umiddelbare nære slægtninge af disse patienter tog billede testen. Senere sammenligning af fMRI billederne af deres hjerne aktivitet viste lavere aktivitet i lateral orbitofrontal cortex og andre områder hos både OCD-ramte og deres familiemedlemmer.

Dr. Chamberlain, der ledede undersøgelsen, forklarer  “Impaired function in brain areas controlling flexible behaviour probably predisposes people to developing the compulsive rigid symptoms that are characteristic of OCD. This study shows that these brain changes run in families and represent a candidate vulnerability factor”.
Den nuværende diagnosticering af OCD er subjektiv og en bedre forståelse af de bagvedliggende årsager til OCD kan føre til mere præcis diagnose og forbedrede kliniske behandlinger.

“However, much work is still needed to identify the genes contributing to abnormal brain function in those at risk of OCD. We also need to investigate not only vulnerability factors, but also protective factors that account for why many people at genetic risk of the condition never go on to develop the symptoms.”

Kilder:

Obsessive compulsive disorder linked to brain activity, University of Cambridge, 16 July 2008.

Orbitofrontal dysfunction in patients with obsessive-compulsive disorder and their unaffected relatives, Chamberlain et al.; Science. 2008 Jul 18;321(5887):421-2.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *