Øget brug af cannabis modsvares ikke af øget prævalens i psykoser

Schizophrenia ResearchDer er ingen dokumentation for at forekomsten af skizofreni eller psykoser i forbindelse med cannabisbrug er stigende i befolkningen, ifølge britiske forskere, der dermed underminerer den formodede sammenhæng mellem brug af cannabis og psykose.

Et tidligere systematisk review, Effects of cannabis use on outcomes of psychotic disorders: systematic review, Zammit et al., The British Journal of Psychiatry (2008) 193: 357-363, viste at brugen af cannabis øger sandsynligheden for at udvikle psykose uafhængig af forbigående forgiftnings effekter – en fordobling af risikoen hos almindelige brugere. På grund af den øget brug af cannabis siden 1970’erne og time-lag mellem eksponering og psykotisk udvikling, har det også været postuleret at forekomsten af skizofreni ville have øget fra 1990 og fremefter.

Martin Frisher og kolleger fra Keele University, England, undersøgte derfor oplysninger fra General Practice Research Database fra 183 lægepraksiser i England, Wales, Skotland og Nordirland. Data var tilgængelig for 600.000 patienter i alderen 16-44 år mellem 1996 og 2005, svarende til cirka 2,3% af den britiske befolkning i denne aldersgruppe.

Den årlige prævalens for skizofreni faldt markant mellem 1996 og 2005, fra 99.714 patienter til 74.719 patienter. Der var ingen væsentlige ændringer i forekomsten af psykose i samme periode på 74.336 patienter i 1996 og 80.280 patienter i 2005, trods et højdepunkt i prævalensen af 115,16 patienter i 1999.

Resultaterne, som er blevet offentliggjort i tidsskriftet Schizophrenia Research viser også at der ikke var nogen væsentlige ændringer i forekomsten af skizofreni eller psykoser mellem 1996 og 2005. Mellem 1999 og 2005 var der et signifikant fald i antallet af psykoser, men ingen væsentlige ændringer i forekomsten af skizofreni.

Gennemsnitsalderen for debutterende skizofreni i 1996 var 29,7 år, sammenlignet med 31,3 år i 2005. De tilsvarende tal for psykose var 30,8 år og 29,7 år.
Forskerne konkluderer:

“The most parsimonious explanation of the results reported here are that the schizophrenia/psychoses data presented here are valid and the causal models linking cannabis with schizophrenia/psychoses are not supported by this study.”

Kilder:
Assessing the impact of cannabis use on trends in diagnosed schizophrenia in the United Kingdom from 1996 to 2005, Martin Frisher, Ilana Crome, Orsolina Martino, and Peter Croft, Schizophrenia Research. Article in Press, Corrected Proof, 17. june 2009.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *