Psykologisk behandling kan muligvis ikke forhindre posttraumatisk stress disorder (PTSD)

CochranePsykologiske interventioner der har til formål at forebygge udvikling af posttraumatisk stress forstyrrelse (PTSD) i de tidlige faser efter en traumatisk oplevelse, har ikke vist sig at være effektive, i følge en Cochrane gennemgang. Denne systematiske gennemgang fokuserer på multiple-session behandlinger for alle involverede, uanset tilstedeværelse af symptomer. To tidligere gennemgange fandt at enkelt session interventioner var ineffektive.

“Det er vigtigt at bemærke, at disse indgreb var for alle involverede i en traumatisk begivenhed snarere end blot for dem med symptomer, der kan tegne sig for resultaterne. Vi fandt ikke nogen fordel forbundet med nogen af de mange undersøgte session interventioner og der var nogle beviser for at flere session intervention kan resultere i dårligere resultater end ingen intervention for nogle personer, “

siger ledende forsker Neil Roberts fra Stress Service på University Hospital of Wales i Cardiff, UK.

“Vores anbefaling er derfor, at disse tiltag ikke bør bruges som en generel fremgangsmåde for alle involverede i traumatiske begivenheder.”

PTSD er en tilstand, som påvirker mennesker, der involveres i ekstremt stressende oplevelser, såsom jordskælv, voldsforbrydelser og væbnede kamp. Som følge heraf kan de have langvarige psykologiske problemer. Eksperter har forsøgt at udvikle effektive behandlinger til at forebygge PTSD i 25 år, men der er få tegn på, at dem, der anvendes rutinemæssigt, kan være til nogen gavn.

Gennemgangen i Cochrane rapporten omfatter personer på alle risiko niveauer. Forskerne så på data fra elleve undersøgelser med i alt 941 personer, der havde været udsat for traumatiske begivenheder. Som en del af undersøgelserne blev patienterne tilbudt psykologiske interventioner, der omfattede kognitiv adfærdsterapi og individuel og kollektiv rådgivning for personer uanset om de oplevede symptomer på PTSD. Ingen af disse interventionsformer var effektive i at forhindre PTSD. Patienter, der kom i betragtning til behandlingerne, var mere tilbøjelige til at rapportere symptomer på PTSD efter tre til seks måneder end patienter, der ikke var i behandling.

Forskerne til Cochrane rapporten understreger dog at denne undersøgelse ikke bør læses som et bevis på at psykologisk intervention ikke har nogen rolle i behandlingen af PTSD.

“Den aktuelle undersøgelse var at se på muligheden for psykologisk interventioner for at forebygge udbrud af symptomer og bevidst udelukket målrettede interventioner, hvor behandlingen kun blev tilbudt til personer, der allerede har symptomer på PTSD,”

siger Roberts.

“Vi er i færd med at evaluere succesen med lignende interventioner, der tilbydes i behandling af personer, der allerede har udviklet tidlige symptomer.”

“Vi har hårdt brug for mere forskning om de mest effektive måder at give psykologisk hjælp til mennesker, der lider efter traumatiske begivenheder,”

siger Roberts.

“Sammenholdt med resultaterne af tidligere vurderinger, viser vores forskning, at der i øjeblikket ikke er nogen effektiv mulighed for tidlig fase forebyggelse af posttraumatisk stress lidelse.”

Kilder:

Roberts NP, Kitchiner NJ, Kenardy J, Bisson J. Multiple session early psychological intervention to prevent and treat post-traumatic stress disorder (Protocol). Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3. Art. No.: CD007944.

og Wiley-Blackwell

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *