Psykopater har ændret hjerne i forhold til almindelige mennesker

Molecular PsychiatryProfessor Declan Murphy og kollegerne dr. Michael Craig og dr. Marco Catani fra Institute of Psychiatry ved King’s College London har fundet forskelle i hjernen, som kan give en biologisk forklaring på psykopati. Resultaterne af deres undersøgelse er beskrevet i artiklen ‘Altered connections on the road to psychopathy’ i tidsskriftet Molecular Psychiatry.

Forskerne undersøgte hjernens biologi hos psykopater med domme for mordforsøg, manddrab, voldtægter med kvælning eller falsk fængsling. Forskerne anvendte en stærk billeddannelse teknik, en såkaldt diffusions-tensor billeddannelse (traktografi) (diffusion tensor MRI (DT-MRI)), der kan lave in vivo billeder. Det var for at sætte fokus på de biologiske forskelle i hjernen, der underbygger disse former for adfærd og at give en mere omfattende forståelse af strafferetlig psykopati.

Dr. Michael Craig udtaler i forbindelse med offentliggørelsen af studiet:

“Hvis replikeret af større undersøgelser, vil betydningen af disse resultater ikke kunne undervurderes. Antagelsen om klare strukturelle fejl i hjernen hos psykopater har dybtgående konsekvenser for klinikere, forskere og det strafferetlige system.”

Mens psykopati er tæt forbundet med alvorlig kriminel adfærd (f.eks voldtægt og mord) og gentagelsestilfælde, er det biologiske grundlag for psykopati fortsat dårligt forstået. Endvidere er der forskere, som understreger især den sociale baggrund som forklaring på anti-social adfærd. Til dato er der ingen, der har undersøgt ‘forbindelsen’ mellem de specifikke hjerneregioner impliceret i psykopati.

Tidligere undersøgelser har antydet, at dysfunktioner i specifikke hjerneregioner kan understøtte psykopati. De identificerede områder i hjernen er amygdala, et område der er forbundet med følelser, frygt og aggression, og orbitofrontal cortex (OFC), et område der er involveret i beslutningsprocesser. Der er en trakt af hvid substans, der forbinder amygdala og OFC, som kaldes fasciculus uncinatus (uncinate fasciculus (UF)). Men ingen har nogensinde undersøgt UF hos psykopater. Forskerholdet fra King’s College anvendte  DT-MRI scanning til at analysere UF hos psykopater.
De fandt en signifikant reduktion i integriteten af de små partikler, der udgør strukturen i UF, hos psykopater, sammenlignet med kontrolgruppen, der bestod af personer i samme alder og med samme IQ. Også graden af abnormitet var signifikant relateret til graden af psykopati. Disse resultater tyder på, at psykopater har biologiske forskelle i hjernen, som kan bidrage til at forklare deres adfærd.

“Denne undersøgelse er en del af et igangværende program, der undersøger i det biologiske grundlag for kriminel psykopati. Programmet fremhæver en spændende udvikling i anvendelsen af billedbehandlingsteknikker, såsom DT-MRI, der giver neurologer en mulighed for at bevæge sig i retning af en mere sammenhængende forståelse af de mulige neurale netværk i hjernen, der ligger til grund for psykopati, og potentielle behandlinger for denne psykiske lidelse.” tilføjer dr. Michael Craig.

Kilder:
Altered connections on the road to psychopathy. MC Craig, M Catani, Q Deeley, R Latham, E Daly, R Kanaan, M Picchioni, PK McGuire, T Fahy and DGM Murphy. Molecular Psychiatry advance online publication 9 June 2009.

og King’s College London.

Opdatering:
BBCs radioprogram, The Today Programme, på Radio 4 har diskussion om denne artikel. Lyt til Inside the brains of psychopaths, 3 September 2009. Oplæg: “The brains of psychopaths really are physically different from the rest of us, research from the Institute of Psychiatry at Kings College London suggests. Science correspondent Tom Feilden reports on the profound implications this could have for the way the condition is diagnosed and treated. Neurobiologist Professor Steven Rose discusses the dangers of using brain scans to diagnose psychopathology. “

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *