Psykoterapeutisk behandling kan hjælpe mod selvskade

Psykoterapeutisk behandling kan hjælpe voksne, der gentagne gange selvskader, har en opdateret Cochrane undersøgelse fundet.

Cochrane Review

Cochrane Review om psykoterapeutisk behandling af selvskade

I undersøgelsen fandt man evidens for at en række psykosociale interventioner, hvor i alt 17,699 deltagere blev randomiseret til at modtage enten en sådan intervention eller den behandling de normalt modtog.

Af de i alt 55 undersøgte studier evaluerede 18 studier kognitiv adfærdsterapi (KAT). Cochranes forfattere analyserede data fra 17 studier, der rapporterede om gentagne selvskade hos deltagerne. Ved opfølgning op behandling, fandt man, at personer, der havde modtaget KAT-baserede psykoterapi, var 6 procent mindre tilbøjelig til selvskadende adfærd. Kvaliteten af beviserne var dog lav.

KAT viste sig endvidere også at være til gavn mod nedtrykthed, håbløshed og selvmordstanker. Andre interventioner for personer med en historie af flere episoder med selvskadende adfærd havde mindre effekt, men kun et lille antal undersøgelser havde evalueret disse interventioner.

Undersøgelsens hovedforfatter, Keith Hawton, professor i psykiatri fra Center for Selvmordsforskning, Warneford Hospital, Oxford, udtaler i forbindelse med offentliggørelsen:

“Fremtidige undersøgelser vil hjælpe os med at forstå, hvilke patienter kan forventes at drage fordel af disse [andre] typer af interventioner for selvskadende adfærd. Det er vigtigt, at folk, der udfører selvskade, er klar over dette, så de kan gøre et mere informeret valg i forhold til deres behandling. “

I deres konklusion skriver forfatterne:

“KAT-baseret (kognitiv adfærdsterapi) psykoterapi kan resultere i færre personer gentager selvskade (Self-harm); imidlertid er kvaliteten af evidens, vurderet ved anvendelse GRADE kriterier, mellem moderat og lav. Dialektisk adfærdsterapi for personer med flere episoder af selvskade / sandsynlig personlighedsforstyrrelse kan føre til en reduktion i hyppigheden af selvskade, men dette fund er baseret på beviser af lav kvalitet. Case management og remote kontakt interventioner syntes ikke at have fordele i form af reduktion af gentagelse af selvskade. Ved andre terapeutiske tilgange, typisk evalueret i single case forsøg, er kvaliteten moderat til meget lav og beviserne vedrørende disse interventioner derfor usikre. ”

Links:
Delvist oversat fra The British Psychological Society: New analysis supports CBT adults who self harm
Hawton K, Witt KG, Taylor Salisbury TL, Arensman E, Gunnell D, Hazell P, Townsend E, van Heeringen K. Psychosocial interventions for self-harm in adults. Cochrane Database of Systematic Review; DOI: 10.1002/14651858.CD012189

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *