Rapport finder at effektiviteten af de fleste terapier mod PTSD er tvivlsom

Mange mennesker, herunder et betydeligt antal soldater i aktiv tjeneste og veteraner, lider af post-traumatisk stress disorder (PTSD), ofte sammen med andre skader eller sygdomme. Mens flere former for medikamenter og psykoterapier bruges i behandling af PTSD, har mange af undersøgelserne om deres effektivitet problemer: de giver ikke et klart billede af hvad der virker og hvad der ikke virker, i følge en rapport fra The Institute of Medicine, en afdeling under The National Academies (USA).

I betragtning af det voksende antal veteraner med PTSD har veteran organisationer som US Department of Veterans Affairs, politikere og ikke mindst forskere brug for at tage skridt til at løse de problemer, som ofte plager studier af psykiatrisk og psykologisk behandling af PTSD og at sikre at undersøgelserne bidrager til viden, der kan hjælpe klinikere i behandlingen af PTSD-ramte, skriver forskergruppen bag rapporten.

Forskerne gennemgik 53 undersøgelser af lægemidler og 37 studier af psykoterapier, der anvendes i PTSD behandling. De konkluderer, at på grund af mangler i mange af undersøgelserne er der ikke nok pålidelige beviser til at drage konklusioner om effektiviteten af de fleste behandlinger. Der er tilstrækkelige data til at konkludere at eksponeringsterapier – såsom at udsætte klienten for en reel eller surrogat trussel i et sikkert miljø for at hjælpe dem med at overvinde deres frygt – er effektiv i behandlingen af mennesker med PTSD. Men forskergruppen understreger, at dens resultater ikke skal forstås som at enhver PTSD behandling bør afbrydes eller at det kun er eksponeringsterapier, der bør anvendes til behandling af PTSD.

På nuværende tidspunkt kan man ikke dømme om effektiviteten af de fleste psykoterapier eller om medicin hjælper patienter mod PTSD. Disse behandlinger kan eller kan ikke være effektive – man ved det ikke på grund af mangel på god data. Rapportens resultater understreger det presserende behov for undersøgelser af høj kvalitet, der kan bistå klinikerne i at yde den bedst mulige behandling til veteraner og andre, der lider af denne alvorlige sygdom, skriver forskerne i rapporten.

PTSD er den hyppigst diagnosticerede arbejdsrelaterede psykiske lidelse blandt amerikansk militær personel, der vender hjem fra Irak og Afghanistan. Undersøgelser af disse personer viser, at omkring 12,6 procent af det personale, der kæmpede i Irak og 6,2 procent, som var i Afghanistan, har oplevet PTSD. Desuden har en betydelig del af Vietnam veteraner og veteraner fra tidligere konflikter også rapporteret, at de lider af PTSD. Et stort flertal af de mennesker med PTSD har også andre samtidige lidelser, såsom alkoholisme, depression, stofmisbrug eller angst. Seksuelle overgreb under værnepligt er en anden faktor, der kan føre til PTSD blandt militær personel.

Klinikere anvender både medicin og psykoterapeutiske interventioner i behandling af PTSD. Antikonvulsiva, antidepressiva – inklusiv selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI) – monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere) og nye antipsykotika som olanzapin og risperidon er blandt de lægemidler, der anvendes til at behandle PTSD patienter. Psykoterapier, der anvendes i PTSD behandling, omfatter eksponering til traume-relaterede erindringer eller stimuli, kognitiv terapi, coping-skills træning og hypnose.

Forskergruppen identificerede 90 studier, der opfyldte kriterierne for forsøg, hvorfra der kunne fremdrages pålidelig og informativ data om PTSD behandling. Men der var flere problemer og begrænsninger – hvilket karakteriserer en stor del af forskningen i PTSD behandlinger – der gjorde oplysningerne mindre informative end forventet. Mange af undersøgelserne har problemer i deres design eller måden de blev gennemført på, og ikke mindst har de meget høje frafaldsprocenter, fra 20 procent til 50 procent af deltagerne. Det reducerer sikkerheden for flere af undersøgelsernes resultater. Desuden er de fleste af de medicinske undersøgelser blevet finansieret af farmaceutiske virksomheder og mange af de psykoterapeutiske undersøgelser blev udført af personer, der har udviklet teknikker eller deres nære medarbejdere. Yderligere undersøgelser er nødvendige for få en viden om behandlingerne kan producere de samme resultater, hvis testet af andre forskere og under andre forhold.

Hertil kommer, at forskningen ikke har taget hensyn til eventuelle forskelle i effektiviteten af behandlinger for undergrupper, herunder patienter med traumatiske hjerneskader, depression, eller stofmisbrug, og studierne har heller ikke undersøgt virkningerne i etniske minoriteter, kvinder og ældre personer. Mange undersøgelser udelukkede personer med samtidig problemer (komorbide lidelser) såsom depression og stofmisbrug. Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt resultaterne gælder for de mange PTSD-ramte, der ofte har flere lidelser.

U.S. Department of Veterans Affairs og andre offentlige instanser, der finansierer klinisk forskning, skal sikre, at studier i PTSD behandlingsformer tager de nødvendige skridt og anvender metoder, som effektivt håndterer problemer, der påvirker kvaliteten af resultaterne. Selv om arten af PTSD giver særlige udfordringer til forskere, fandt man nogle undersøgelser af høj kvalitet, der viser, at det er muligt at overvinde problemerne, hedder det i rapporten.

Forskergruppen understreger, at deres rolle udelukkende var at gennemgå, hvad man ved om effektiviteten af forskellige PTSD behandlinger og ikke at tilbyde eller foreslå retningslinjer for, hvad sundhedspersonale eller patienter bør gøre. Effekten af en behandling er en af mange faktorer, der bidrager til at træffe beslutninger om behandlingen. Andre faktorer omfatter sikkerhed, kliniker og patient præferencer, samt tilgængeligheden af de forskellige behandlingsmuligheder og etiske spørgsmål.

Forskergruppen fandt at:

Der er evidens for at konkluder at:

at der er effekt af eksponeringsterapi i behandlingen af PTSD.

Forskergruppen konkluderer, at beviserne er utilstrækkelige til at afgøre effekten af følgende psykoterapeutiske metoder i behandlingen af PTSD:

• EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing)
• kognitiv omstrukturering
• coping-skills træning

I kategorien “andre psykoterapier”, gennemgik de i alt fire RCT undersøgelser for eklektisk psykoterapi (to undersøgelser), hypnoterapi, psykodynamisk terapi, og Brainwave neurofeedback. Baseret på disse enkelte undersøgelser fandt man, at det vil være uhensigtsmæssigt at nå frem til en konklusion vedrørende effekten af disse behandlinger.

Endelig har udvalget gennemgået fire undersøgelser af gruppe terapi. Man konkluderer, at baseret på disse enkelte undersøgelser fandt man, at det vil være uhensigtsmæssigt at nå frem til en konklusion vedrørende effekten af behandlingen leveret i gruppeformat i behandlingen af
PTSD.

Undersøgelsen var sponsoreret af US Department of Veterans Affairs.

Rapporten kan gratis hentes her: Treatment of PTSD: An Assessment of The Evidence eller National Academies hjemmeside.

Rapporten blev udgivet i efteråret 2007.

Se også:

Se også: TENTS guidelines (The European Network for Traumatic Stress), der anbefaler Trauma-focused cognitive–behavioural therapy

De amerikanske The National Registry of Evidence-based Programs and Practices (NREPP) anbefaler følgende behandlingsformer mod PTSD:  Prolonged Exposure Therapy for Posttraumatic Stress Disorders og Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy

Relevant litteratur:

Det anslås at omkring 70% af den voksne befolkning i USA har oplevet en traumatisk begivenhed mindst én gang i deres liv. Selv om de fleste kommer sig over begivenheden af sig selv, udvikler op til 20% kronisk posttraumatisk stress-syndrom. For disse mennesker er det nødvendigt at modtage professionel hjælp for at kunne overvinde PTSD.

Denne vejledning giver klinikere de oplysninger, de behøver for at behandle klienter, som udviser symptomer på PTSD. Den er baseret på principperne om Prolonged Exposure Therapy, den mest videnskabeligt testet og dokumenteret behandling, der har været anvendt til effektivt at behandle ofre for alle typer af traumer. Uanset om klienten er en tidligere soldat, der har været i krig, et offer for et fysisk eller seksuelt overgreb, eller et offer for en bilulykke, vil de teknikker og strategier, der er beskrevet i denne bog, hjælpe.

I behandlingen udsættes klienter for billeder af deres traumatiske erindringer, såvel som virkelige situationer i forbindelse med den traumatiske hændelse i en trin-for-trin, kontrollerbar måde. Gennem disse eksponeringer, vil klienten lære at konfrontere traumet og begynde at tænke anderledes om det, hvilket fører til et markant fald i angstniveauet og andre PTSD symptomer. Klienter modtager undervisning om PTSD og andre typiske reaktioner ved traumatiske begivenheder. Vejrtræknings teknikker undervises som en metode til at hjælpe klienten til at håndtere angst i hverdagen.

Programmet er udviklet til at bruges sammen med de tilsvarende klient projektmappe. Denne terapeut vejledning indeholder alle de nødvendige redskaber til effektivt at gennemføre Prolonged Exposure program, herunder vurdering af foranstaltninger, sessions skitser, case studies, prøve dialoger og hjemmeopgaver.

Titel: Prolonged Exposure Therapy for PTSD – Emotional Processing of Traumatic Experiences, Therapist Guide.
Af: Edna B. Foa, Elizabeth A. Hembree, Barbara Olasov Rothbaum.
Forlag: Oxford University Press, 2007. 145 sider. Serie: Treatments That Work.

Prolonged Exposure Therapy for PTSD kan købes hos Saxo.com

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *