Seksuelt misbrug i barndommen: forskel i genkaldelse af erindringer

Når et barn oplever en traumatisk begivenhed, såsom seksuelt misbrug, kan det være at mennesket først husker hændelsen i voksenalderen. Det vides ikke med sikkerhed, hvordan voksne genkalder allerede glemte erindringer om misbrug. Der har været en omfattende diskussion om emnet bl.a. i Danmark, der resulterede i en omdiskuteret rapport om genfundne erindringer. Der er altså en vis uenighed med hensyn til ægtheden af genfundne erindringer.

Ifølge resultaterne fra en ny undersøgelse publiceret i Psychological Science, et tidsskrift fra The Association for Psychological Science, tyder det på, at der er betydelige forskelle mellem mennesker, som gradvist genkalder erindringer om misbrug under terapisessioner, og dem der genkalder erindringer om misbrug mere spontant. Psykolog Elke Geraerts fra University of St. Andrews og Maastricht University og hendes kolleger demonstrerer i artiklen at disse mennesker enten er modtagelige for genkaldelse af falske erindringer eller har en tendens til at glemme tidligere erindringer om misbruget.

Undersøgelsen omfattede 120 kvinder, som blev opdelt i fire grupper, baseret på deres svar i løbet af en indledende samtale. Grupperne var: 1) kvinder, der på egen hånd spontant genkaldte erindringer om seksuelt misbrug i barndommen; 2) kvinder, der gradvist genkaldte erindringer om seksuelt misbrug i barndom  i løbet af terapi sessioner; 3) kvinder, som aldrig havde glemt at have været seksuelt misbrugt og 4) kvinder, der aldrig var blevet seksuelt misbrugt.

Alle kvinderne deltog i en falsk-hukommelse test. De gennemgik en liste over beslægtede ord (såsom seng, hvile, vågen og træt). Efter et par minutter fik de vist en række ord (som omfattede dem, de allerede havde set, såvel som nye ord) og skulle angive, hvilke ord var på den oprindelige liste.

Resultaterne viste, at kvinder, der genkaldte deres erindringer om seksuelt misbrug i barndommen under terapi, var mest tilbøjelige til at have falske erindringer. For eksempel var kvinder fra denne gruppe mere tilbøjelige til at vælge ordet sove (i eksemplet ovenfor), som var det på den oprindelige liste, når det i virkeligheden ikke var det.

Efterfølgende deltog kvinderne i en anden hukommelsestest, der målte deltagernes tilbøjelighed til at glemme, hvad de netop havde husket. Resultaterne af denne test viste, at den gruppe, der spontant genkaldte erindringer om seksuelt misbrug i barndommen, var den gruppe der oftest glemte at de tidligere havde held til at huske visse ord.

Forfatterne bemærker at deres resultater argumentere imod generalisering at genkaldte erindringer om seksuelt misbrug barndommen er baseret på falske erindringer og “that such effects appear to be associated with suggestive therapy, not recovery of childhood sexual abuse in general.” De konkluderer at denne forskning har stor betydning for klinikere, der behandler patienter der rapporterer om genkaldte erindringer om seksuelt misbrug i barndommen. Forfatterne foreslår at klinikerne bør overveje, hvordan de inden for rammerne af de genkaldte erindringer mest effektivt behandler deres patienter.

Kilde: Cognitive Mechanisms Underlying Recovered-Memory Experiences of Childhood Sexual Abuse, E. Geraerts   et al., Psychological Science, Volume 20 Issue 1 , Pages 1 – 134 (January 2009) .

Se desuden:

Rapport: Dansk psykiatrisk selskab og Dansk Psykolog forening : Guidelines for Genfundne erindringer, 2004.

Kritik af rapporten: Debat artikel om Genfundne erindringer, Cand.psych. Dorthe Berntsen. Cand.psych. Søren Friis Smith. Speciallæge i psykiatri Sven Risbjerg Rasmussen. Speciallæge i psykiatri Jytte Willadsen, Ugeskr Læger 2004;166(36):3116.

Og modsvar til kritikken: Genfundne erindringer – enig og uenig, Klinikchef Michael Andreassen,  Adm. overlæge Mathilde Lajer. Overlæge Marianne Lau. Cand.psych. Kirsten Moesgaard. Cand.psych. Stig Poulsen. Overlæge Peter Ramsing, Ugeskr Læger 2004;166(48):4394

Litteratur om emnet fra Amazon

Science and Pseudoscience in Clinical Psychology

Science and Pseudoscience in Clinical Psychology
This book offers a rigorous examination of a variety of therapeutic, assessment, and diagnostic techniques in clinical psychology, focusing on practices that are popular and influential but lack a solid grounding in empirical research.

This book offers a rigorous examination of a variety of therapeutic, assessment, and diagnostic techniques in clinical psychology, focusing on practices that are popular and influential but lack a solid grounding in empirical research. Featuring chapters from leading clinical researchers, the text helps professionals and students evaluate the merits of novel and controversial techniques and differentiate between those that can stand up to scientific scrutiny and those that cannot. Reviewed are widely used therapies for alcoholism, infantile autism, and ADHD; the use of EMDR in the treatment of post-traumatic stress disorder; herbal remedies for depression and anxiety; suggestive techniques for memory recovery; and self-help models. Other topics covered include issues surrounding psychological expert testimony, the uses and abuses of projective assessment techniques, and unanswered questions about dissociative identity disorder. Offering a balanced, constructive review of available research, each accessibly written chapter concludes with a glossary of key term

Review
This unique and timely book may avert the advent of the Dark Ages into which the discipline of psychotherapy seems to be heading. By clearly articulating the fundamental differences between ’science’ and ‘pseudoscience’, it forewarns that anecdotes are not evidence, and demonstrates how to separate fact from conjecture. I cannot think of anyone who would not benefit from a thorough perusal of its contents, but it is particularly essential reading for those conducting any form of counseling or psychotherapy. – Arnold A. Lazarus, Rutgers University

Treating Survivors of Childhood Abuse
by Marylene Cloitre

Meeting a key need, this book presents a modular adult psychotherapy approach grounded in extensive clinical experience and research. Provided is a flexible, empirically supported framework for helping clients manage symptoms related to past physical or sexual abuse; build emotion regulation and interpersonal skills; and process traumatic memories and their associated feelings of fear, shame, and loss. Session-by-session guidelines include many suggestions for tailoring interventions to each person’s needs in the context of a safe, supportive therapeutic environment. Designed in a large, easy-to-use format, the book includes over a dozen reproducible handouts, worksheets, and other tools for clinicians and clients.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *