SSRI og graviditet

Det ser ud til, at brug af SSRI (de nye antidepressiva) under sidste del af graviditeten er mere problematisk end først antaget. Lægemiddelstyrelsen refererer en artikel fra New England Journal of Medicin, hvoraf det fremgår at der er en mindre forøget dødelighed hos nyfødte, men samtidig at der kræves yderligere forskning på området.

Samtidig skal det bemærkes, at det også ser ud til at nyfødte af mødre, der tager SSRI sidst i graviditeten, kan have Neonatal Abstinence Syndrome (NAS), når fosteret eksponeres til SSRI sidst i graviditeten. Det medfører efterfølgende af nogle spædbørn vil udvise abstinenssymptomer.


Lægemiddelstyrelsens nyhed om mulig forøget dødelighed ved brug af SSRI sidst i graviditeten:

Antidepressiva i sidste del af graviditeten

Et amerikansk studie (1) viser, at nyfødte børn, hvis mødre har fået et antidepressivt lægemiddel af typen SSRI efter 20. uge i graviditeten, har en forøget risiko for at dø som følge af et fald i iltmætning direkte efter fødslen. Det skyldes, at den normale tilpasning og åbning af barnets lungeblodkar kan ændres (Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn (PPHN)). Der er ikke set tilsvarende risiko ved behandling med tricykliske antidepressiva (TCA). Resultaterne er netop blevet offentliggjort i tidsskriftet New England Journal of Medicin.

Forekomsten af denne lidelse blandt alle fødte børn angives at være cirka 2 ud af 1000 graviditeter (2). I det nye studie blev der konstateret PPHN i 6-12 ud af 1.000 fødsler, hvis moderen er behandlet med et SSRI efter 20. graviditetsuge. Det vil sige, ca. 99 % af de gravide kvinder, som behandles med et SSRI-lægemiddel, vil føde et barn uden denne lidelse.

Forskerne konkluderer, at deres data viser en sammenhæng mellem brug af SSRI i den sene graviditet og PPHN i de nyfødte børn, men at det kræver yderligere undersøgelser, før man kan sige noget endeligt. Forskerne anbefaler, at resultaterne inddrages, når lægen beslutter, hvorvidt SSRI-behandling skal fortsættes under en graviditet.

Lægemiddelstyrelsens vurdering

Lægemiddelstyrelsen vil kigge nærmere på studiets resultater i samarbejde med den europæiske bivirkningskomité (PhVWP). Det vil blive vurderet, om resultaterne skal medføre en ændring af anbefalingerne om SSRI-behandling af gravide.

Depression er en alvorlig tilstand, som ubehandlet kan få alvorlige konsekvenser for såvel mor som barn, hvilket må inddrages i vurderingen. Som ved al anden lægemiddelbehandling og ikke mindst ved behandling af gravide, skal nytten af lægemidler afvejes i hvert enkelt tilfælde over for den mulige risiko, og den gravide skal informeres om risikoen.

Patienter bør ikke afbryde behandlingen uden først at have drøftet det med egen læge. Pludselig afbrydelse af behandlingen indebærer risiko for et såkaldt seponeringssyndrom, som kan give fx uro, angst, svimmelhed, søvnforstyrrelser og hovedpine.

Yderligere oplysninger: Janne Kampmann, jmk@dkma.dk, telefon: 4488 9198.

Lægemiddelstyrelsen, den 10. februar 2006

Note 1. Chambers et al. Selective Serotonin-Reuptake Inhibitors and Risk of Persistent PulmonaryHypertension of the Newborn. N Engl J Med 2006; 354: 579-587, 636-638

Note 2. Walsh-Sukys MC, Tyson JE, Wright LL, et al. Persistent pulmonary hypertension of the newborn in the era before nitricoxide: practice variation and outcomes. Pediatrics 2000;105:14-20.

Kilde: Lægemiddelstyrelsen, Antidepressiva i sidste del af graviditeten, Nyheder den 10. februar 2006.

Abstrakt fra artikel i New England Journal of Medicin som Lægemiddelstyrelsen refererer:

Selective Serotonin-Reuptake Inhibitors and Risk of Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn

Christina D. Chambers, Ph.D., M.P.H., Sonia Hernandez-Diaz, M.D., Dr.P.H., Linda J. Van Marter, M.D., M.P.H., Martha M. Werler, Sc.D., Carol Louik, Sc.D., Kenneth Lyons Jones, M.D., and Allen A. Mitchell, M.D.

ABSTRACT
Background Persistent pulmonary hypertension of the newborn (PPHN) is associated with substantial infant mortality and morbidity. A previous cohort study suggested a possible association between maternal use of the selective serotonin-reuptake inhibitor (SSRI) fluoxetine late in the third trimester of pregnancy and the risk of PPHN in the infant. We performed a case–control study to assess whether PPHN is associated with exposure to SSRIs during late pregnancy.

Methods
Between 1998 and 2003, we enrolled 377 women whose infants had PPHN and 836 matched control women and their infants. Maternal interviews were conducted by nurses, who were blinded to the study hypothesis, regarding medication use in pregnancy and potential confounders, including demographic variables and health history.

Results
Fourteen infants with PPHN had been exposed to an SSRI after the completion of the 20th week of gestation, as compared with six control infants (adjusted odds ratio, 6.1; 95 percent confidence interval, 2.2 to 16.8). In contrast, neither the use of SSRIs before the 20th week of gestation nor the use of non-SSRI antidepressant drugs at any time during pregnancy was associated with an increased risk of PPHN.

Conclusions
These data support an association between the maternal use of SSRIs in late pregnancy and PPHN in the offspring; further study of this association is warranted. These findings should be taken into account in decisions as to whether to continue the use of SSRIs during pregnancy.

Source: Chambers et al. Selective Serotonin-Reuptake Inhibitors and Risk of Persistent PulmonaryHypertension of the Newborn. N Engl J Med 2006; 354: 579-587, 636-638

Se desuden:
Outcomes of Prenatal Antidepressant Exposure, Gregory E. Simon, M.D., M.P.H., Michael L. Cunningham, M.D., Ph.D. and Robert L. Davis, M.D., M.P.H., Am J Psychiatry 159:2055-2061, December 2002

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *