Tag-arkiv: body dysmorphic disorder

Behandling af Body Dysmorphic Disorder (BDD)

Et Cochrane Review har fundet foreløbige beviser for effektiviteten af kognitive adfærdsterapi (CBT) og antidepressiva i behandlingen af Body Dysmorphic Disorder (BDD) – en tilstand, hvor mennesker bliver syge af, hvad de mener er en fejl i deres udseende. Men forfatterne til dette review advarer om, at deres konklusioner er baseret på et spinkelt evidensgrundlag.

Læs resten

Sundhedsstyrelsen udarbejder klinisk vejledning til angst og OCD behandling

Sekretariatet for Referenceprogrammer under Sundhedsstyrelsen, der er Sundhedsministeriets faglige vejleder, har valgt at iværksætte et referenceprogram for angsttilstande hos voksne. Man har valgt at inddrage OCD-foreningen og Angstforeningen i arbejdet. Når man udarbejder et referenceprogram inddrager man behandlere og brugere med mest viden og erfaring på området, hvorefter man udarbejder et referenceprogram, hvorved “forstås en systematisk beskrivelse af de elementer, som bør indgå i undersøgelse, behandling, pleje, rehabilitering og forebyggelse af en bestemt sygdom eller et kompleks af symptomer på grundlag af dokumenteret viden.” (Sekretariatet for Referenceprogrammer‘ egen definition). Sekretariatet for Referenceprogrammer opslag om referenceprogram for Angsttilstande hos voksne er følgende: Læs resten

New treatment guidlines for OCD by NICE

Today The National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) in England published a new guidelines set to improve identification,diagnosis and treatment of obsessive-compulsive disorder in children and adults.

Læs resten

Handbook of OCD: Concepts and Controversies

A new very interesting book is being published july 2005.

Handbook of OCD: Concepts and Controversies
Jonathan S. Abramowitz (Editor), Arthur C. Houts (Editor)

Product Details:
Concepts and Controversies in Obsessive-Compulsive Disorder
Series: Series in Anxiety and Related Disorders,
Abramowitz, Jonathan S.; Houts, Arthur C. (Eds.)
2005, XIV, 803 p. 5 illus., Hardcover
Publisher: Springer-Verlag New York Inc.

You can pre-order it at amazon.co.uk

Here is some information about the book:

Synopsis
Few conditions are as fascinating to a psychologist as obsessive-compulsive disorder (OCD), and few generate as much controversy. Experts disagree over topics related to classification, etiology, and treatment, and differing points of view also occur along disciplinary lines between psychology and psychiatry. Because of the insularity of various scientific communities that study OCD, there is rarely a forum for examining these issues from various perspectives, and for trying to provide a more complex and multifaceted picture of the disorder. This volume creates such a forum.

|inline