Tag-arkiv: deprimerede

Depression hos småbørn

ycv0809Et nyt studie har undersøgt om småbørn helt ned til tre års alderen kan have depression. Noget tyder på at det er sandsynligt.
Studiet er det første til at vise at svær depression kan være en kronisk lidelse hos selv meget små børn, i modsætning til den stereotype opfattelse af det altid glade børnehavebarn.

Indtil for ganske nylig har “folk virkelig ikke været særlig opmærksom på depressive lidelser hos børn under 6 år,” udtaler den ledende forfatter til artiklen, professor dr. Joan Luby, børnepsykiater ved Washington University i St. Louis. “Man har ikke troet, at det kunne ske … fordi børn under 6 år var for følelsesmæssigt umodne til at opleve det.”

Læs resten

Forsøg med psykologhjælp i Århus

Dagbladet Jyllands Posten skriver den 22. januar 2005 i deres århus tillæg at Århus Amt indføre forsøg med gratis psykologhjælp:

Personer med såkaldt moderat depression får nu mulighed for at komme i gratis psykologbehandling under Århus Amt. Forsøget sættes i gang til foråret.

Der tilknyttes fire psykologer til ordningen. De vil være i Silkeborg, Randers, Århus Syd og Århus Nord.

Du kan læse artikle på Århus.dk: Forsøg med gratis psykologhjælp Det er et interessant forsøg som Århus Amt har valgt at gennemføre, selvom partiet Venstre er modstander af gratis psykologhjælp til psykisk syge. Vi må håbe at forsøget bliver permanent og udbredes til syge mennesker med f.eks. OCD, panikangst etc. hvor det har vist sig at være meget effektivt – det kan jo ikke være meningen at man kun kan få gratis lægehjælp til fysiske sygdomme og medicinsk behandling af psykiske sygdomme. Se desuden Dansk Psykolog Forenings hjemmeside, hvor de skriver om forsøgene:

Erfaringer fra 2 forsøg i Århus og Fyns amter med behandling af depressionsramte evalueres, dels med henblik på senere at udvide personkredsen i overenskomsten, dels med henblik på at udvikle en kodeks for kontakten mellem praktiserende læge og psykolog.

Jeg ved ikke hvornår forsøget i Fyns Amt begynder.

Edit den 7. feb. 2005: Århus Amt: Dagsorden for Amtsrådets møde d. 1. februar 2005. Psykologbehandling af deprimerede patienter i de lokalpsykiatriske centre