Tag-arkiv: kognitiv terapi

Bog: Kognitiv terapi – nyeste udvikling

Kognitiv terapi - nyeste udvikling. Redigeret af Mikkel Arendt og Nicole K. Rosenberg.Udviklingen inden for den kognitive terapi går stærkt og bogen Kognitiv terapi – modeller og metoder fra 2005 bliver derfor fulgt op af et bind to med undertitlen nyeste udvikling. I Kognitiv terapi – nyeste udvikling præsenteres dels opdateret kognitiv terapi ved de fleste psykiske lidelser hos voksne, dels en række af de væsentligste såkaldt tredjebølge bidrag til behandling. Bogen indeholder f.eks. kognitiv terapi ved misbrug, skizofreni, affektive lidelser, angsttilstande, spiseforstyrrelser, ADHD, ludomani, arbejdsrelateret stress og kapitlet om mindfulness, ACT, positiv psykologi, “compassion focused therapy” og neuropsykologi. Bogen giver såvel en teoretisk forståelse af de enkelte lidelser som praktiske kliniske anvisninger på vurdering og behandling. Der er endvidere skemaer til klinisk brug til alle kapitler.

Til bogen hører 113 arbejdsskemaer.

Bogen er redigeret af Nicole K. Rosenberg, chefpsykolog, leder af Klinik for angstlidelser ved Aarhus Universitetshospital og adjungeret professor, og Mikkel Arendt, cand.psych, PhD, post.doc forsker og ansat ved Klinik for Angstlidelser, Århus Universitetshospital.

Kognitiv terapi – nyeste udvikling er redigeret af Mikkel Arendt og Nicole K. Rosenberg. Hans Reitzels forlag 2012. Sider: 622.

 

Ny åndedrætsterapi reducerer panik og angst ved at vende hyperventilering

Et nyt behandlingsprogram lærer personer med panikangst, hvordan man kan reducere ubehagelige symptomer ved at normalisere vejrtrækningen. Metoden har vist sig at være bedre end traditionel kognitiv terapi ved at reducere både symptomer på panik og hyperventilering, ifølge en ny undersøgelse.

Det biologiske og adfærdsmæssige behandlingsprogram kaldes Capnometry-Assisted Respiratory Training, forkortet CART, og er udviklet af psykolog og ekspert i panikangst Alicia E. Meuret, Assistant Professor ved Southern Methodist University i Dallas, Texas.

CART lærer patienterne at trække vejret, så de ‘vender’ hyperventilering. Hyperventilation er en tilstand med overdreven eller forkert vejrtrækning, forårsaget af for dybe eller hurtige vejrtrækninger og er almindelige hos patienter med panikangst. Tilstanden medfører, at blodet cirkulerer med unormale lave niveauer af kuldioxid. I CART undersøgelsen fandt forskerne, at den terapeutiske ændring i kuldioxid niveauet ændrer panik symptomer – og ikke omvendt.

Læs resten

(Video) Interview med Aaron Beck på Facebook

Dette interview med Aaron T. Beck, MD, fandt sted den 15. december 1990. Interviewet blev foretaget af Michael Yapko, Ph.D. og blev offentliggjort i sommer 1991 udgaven af Erickson Foundation Newsletter.

I første halvdel af interviewet giver dr. Beck en detaljeret, personlig beretning om hans baggrund, herunder hvordan han oprindeligt blev uddannet i psykoanalyse i 1950’erne, og hvordan han skiftede fra psykoanalysen til at udvikle kognitiv terapi. Dr. Beck forklarer endvidere, hvordan han udviklede og raffinerede kognitiv terapi ved at skabe kognitiv terapimodeller til forskellige lidelser.

Læs resten

Rapport finder at effektiviteten af de fleste terapier mod PTSD er tvivlsom

Mange mennesker, herunder et betydeligt antal soldater i aktiv tjeneste og veteraner, lider af post-traumatisk stress disorder (PTSD), ofte sammen med andre skader eller sygdomme. Mens flere former for medikamenter og psykoterapier bruges i behandling af PTSD, har mange af undersøgelserne om deres effektivitet problemer: de giver ikke et klart billede af hvad der virker og hvad der ikke virker, i følge en rapport fra The Institute of Medicine, en afdeling under The National Academies (USA).

Læs resten

Bog: Udfordringer i kognitiv terapi af Judith S. Beck

udfordringer_i_kognitiv_terapi

Udfordringer i kognitiv terapi af Judith S. Beck

Hvor kan klinikeren vende sig hen, når den “standardiserede” kognitive terapi ikke ser ud til at virke? Hvorfor er visse patienter tilsyneladende ude af stand (eller uvillige) til at samarbejde eller forstå de grundlæggende terapeutiske teknikker? Og hvordan kan terapeuter forholde sig effektivt til deres patienters – og deres egne – følelsesmæssige reaktioner herpå?

I denne banebrydende bog – hvor talrige illustrative caseeksempler belyser udfordringerne – bygger Judith S. Beck videre på sin meget roste bog Kognitiv terapi – teori, udøvelse og refleksion. Det er hendes mål at hjælpe klinikeren med at identificere og løse problemer over et spektrum fra almindelige kliniske fejl til komplekse behandlingsmæssige udfordringer.

Læs resten

Judith Beck og Michael Tompkins om kognitiv terapi (radio interview)

Den amerikanske radio station KQED har et interessant interview med de to kognitive psykologer Judith Beck og Michael Tompkins hvor de diskuterer kognitv terapi.

Du kan streame eller hente interviewet som mp3

Læs resten

Kognitiv terapi, Modeller og metoder

Kognitiv terapi Modeller og metoder, redigeret af Merete Mørch og Nicole Rosenberg

Kognitiv terapi Modeller og metoder, redigeret af Merete Mørch og Nicole Rosenberg

Ny spændende bog: Kognitiv terapi, Modeller og metoder,
Redigeret af Merete M. Mørch & Nicole K. Rosenberg

Kognitiv terapi lægger vægt på tænkningen og på individets samspil med omgivelserne. Terapien har et pædagogisk præg, bygger på et åbent samarbejde mellem terapeut og patient og kan anvendes ved såvel lettere som sværere psykopatologi, i hospitalsregi, i andre institutioner og i privat praksis.

Denne nye grundbog giver først en introduktion til den teoretiske grundmodel og de centrale metoder i kognitiv terapi. Herefter beskrives det, hvordan kognitiv terapi kan anvendes ved specifikke lidelser og med udgangspunkt i cases og praktiske eksempler gennemgås kognitive modeller for de forskellige lidelser samt relevante strategier, metoder og teknikker. Bogen rummer også en introduktion til Linehans dialektiske adfærdsterapi ved borderline forstyrrelse, en introduktion til social færdighedstræning og psykoedukation ved skizofreni samt udkast til en kognitiv miljøterapi.

Kognitiv terapi – modeller og metoder er skrevet for behandlere og undervisere inden for sundheds-, social- og undervisningssektorerne, der interesserer sig for mennesker med psykiske lidelser. Den er primært tænkt som en indføring i praktisk anvendelige behandlings-metoder og rummer derfor mange kliniske eksempler, anvisninger og beskrivelser af terapeutiske hjælpemidler.

Til bogen hører 66 arbejdsskemaer til anvendelse i kognitiv terapi.

Bogen er redigeret af to af landets førende kapaciteter inden for området: Merete M. Mørch, specialist i psykoterapi, grundlægger og medejer af Kognitiv Terapi Center Århus, og Nicole K. Rosenberg, chefpsykolog og leder af Klinik for Angst og Personlighedsforstyrrelser i Århus Amt.

Kognitiv terapi, Modeller og metoder,
Redigeret af Merete M. Mørch & Nicole K. Rosenberg
Forlag/år: Hans Reitzels Forlag 2005.