Tag-arkiv: panikangst

Ny åndedrætsterapi reducerer panik og angst ved at vende hyperventilering

Et nyt behandlingsprogram lærer personer med panikangst, hvordan man kan reducere ubehagelige symptomer ved at normalisere vejrtrækningen. Metoden har vist sig at være bedre end traditionel kognitiv terapi ved at reducere både symptomer på panik og hyperventilering, ifølge en ny undersøgelse.

Det biologiske og adfærdsmæssige behandlingsprogram kaldes Capnometry-Assisted Respiratory Training, forkortet CART, og er udviklet af psykolog og ekspert i panikangst Alicia E. Meuret, Assistant Professor ved Southern Methodist University i Dallas, Texas.

CART lærer patienterne at trække vejret, så de ‘vender’ hyperventilering. Hyperventilation er en tilstand med overdreven eller forkert vejrtrækning, forårsaget af for dybe eller hurtige vejrtrækninger og er almindelige hos patienter med panikangst. Tilstanden medfører, at blodet cirkulerer med unormale lave niveauer af kuldioxid. I CART undersøgelsen fandt forskerne, at den terapeutiske ændring i kuldioxid niveauet ændrer panik symptomer – og ikke omvendt.

Læs resten

Fleksibelt program til behandling af angstlidelser i den primære sundhedssektor

CALM er et program til behandling af angstlidelser. Det er en evidensbaseret behandling til implementering i den primære sundhedssektor. Behandlingen kan udføres af bl.a. sygeplejersker.

En forbedring af kvaliteten i behandlingen af psykisk syge kræver en vedvarende indsats for at integrere den dokumenterede effekt af evidens-baseret behandling i den primære sundhedssektor, hvor der er en stor variation i behandlernes trænings- og uddannelsesniveau og en stor forskel i patienternes symptomer.

Effektiviteten af en strategi, såsom samarbejdende behandling (collaborative care), er velkendt i den primære sektor for depressionsbehandling, men har sjældent været undersøgt for angstlidelser.

Interventionsprogrammet CALM, Coordinated Anxiety Learning and Management, forsøger at tage højde for de komplekse forhold, der findes på psykiatriske afdelinger og i klinikker, samtidig med at man er tro mod evidens-baseret behandling trods den brede vifte af patienter, klinikere, praksisformer og betalere, der er involveret.

CALM er udviklet til at behandle fire forskellige angstlidelser: panikangst, generaliseret angst, socialangst og posttraumatisk stress lidelse (PTSD) med eller uden depression.

Undersøgelse af CALM
I en undersøgelse af CALM, fandt professor i psykiatri Peter Roy-Byrne fra University of Washington School of Medicine, Seattle, og kollegaer, at patienter med angstlidelser havde god effekt af behandlingen sammenlignet med dem, der modtog sædvanlig behandling.
I forsøget blev patienterne fordelt enten til kognitiv adfærdsterapi (CBT), medicin eller begge dele, og der var mulighed for yderligere behandling efter behov. Desuden indgik der webbaserede overvågning af resultater, så behandleren kunne optimere behandlingsbeslutninger og man anvendt et computerprogram til at assisteret og optimere leveringen af CBT for sundhedsmedarbejdere, der ikke er eksperter.

Læs resten

Ny metode for praktiserende læger til at screene for angst

Praktiserende læger ser ofte patienter med angstlidelser i deres privatpraksis uden at der har været enkle og effektive screeningsmetoder. I et nyligt publiceret studie fra USA undersøgte man patienter, der opsøgte privatpraktiserende læger. Det viste sig at 19,5 procent af patienterne havde en angstlidelse og af dem med en angstlidelse fik 41 procent ingen behandling mod deres angstlidelse. Den mest almindelige angstlidelse var posttraumatic stress disorder (PTSD) hos 8.6 procent af patienterne, efterfulgt af generaliseret angst (GAD) hos 7.6 procent, panikangst hos 6.8 procent og social angst hos 6.2 procent. OCD var ikke med i undersøgelsen. Diagnose for en angstlidelse var forbundet med forværret funktionel status, flere syge dage og ture til lægen. Kroenke m.fl. udviklede et enkelt 7 punkts spørgeskema kaldet the Generalized Anxiety Disorder (GAD)-7 scale, hvilket de mener læger kan anvende til nemt at spotte patienter med angstlidelser.

Kilde: Anxiety Disorders in Primary Care: Prevalence, Impairment, Comorbidity, and Detection, Annals of Internal Medicine, 6 March 2007 | Volume 146 Issue 5 | Pages 317-325.