Tag-arkiv: psykiatrisk

Counting the OCD suffers

Hvor mange lider af OCD? Tja, det afhænger af hvilket diagnosesystem man benytter. Indtil 1970’erne antog man at det drejede sig om et beskedent antal personer. Så udførte man en række epidemiologiske undersøgelser bl.a. i USA, hvor man kom frem til at det nok var et sted mellem 2% til 3%, hvilket blev bekræftet af andre studier rundt om i verden. En australsk undersøgelse, der publiceres i det seneste nummer af American Journal of Psychitry, er kommet frem til at det ‘kun’ drejer sig om 0,6% af en population, hvis man følger DSM-IV kriterierne for at få diagnosen OCD. De tidligere undersøgelser blev udført efter DSM-III kriterierne for at få diagnosen OCD.
Det rejser spørgsmålet: hvornår har man OCD (og andre psykiatriske lidelser)? Er det når man har fået stillet diagnosen efter DSM-III, DSM-IV, DSM-IV TR eller ICD 9 eller 10 ? (ICD-10 er WHOs diagnosesystem og benyttes bl.a. i Danmark).
DSM-IV TR er en revideret version af DSM-IV og man kan selvfølgelig spørge om hvorfor de australske forskere ikke har anvendt denne? Forskerne har åbnet en interessant diskussion om diagnostik af OCD og man kan kun håbe at der opnås en konsensus i fagkredse om at stille den korrekte diagnose.
Der skal dog lige tilføjes at opfatte OCD (og sikkert andre psykiske lidelser) som konstant i en befolkning er misvisende, fordi årsagerne til OCD er mange, bl.a. ser man efter store influenzaepidemier (såkalte pandemier) en øget forekomst af OCD.

Counting the Counters
The rates of obsessive-compulsive disorder (OCD) in several epidemiological studies have been surprisingly high, up to 2.5% of the general population. Broad diagnostic criteria and lay interviewers may have led to overcounting. Many people have intrusive thoughts and ritualized behaviors, but generally these do not interfere with our lives. Crino et al. (p. 876) report an Australian survey of 10,641 adults that included only obsessions or compulsions causing marked distress, consuming substantial time, and interfering with functioning. By these standards, OCD was present in 0.6% of the population. OCD was often accompanied by other psychiatric disorders, but substance abuse was less common than in other surveys. Compared to earlier diagnostic systems, the current criteria were more likely to identify people who are disabled, receive medical services, and are unemployed. This suggests a more accurate identification of people with true illness.

Source: American Journal of Psychitry 162:A64, May 2005, In This Issue: Counting the Counters

|inline

Privathospitalet Hamlet tilbyder behandling af tvangstilstande

Privathospitalerne har indtil videre primært behandlet somatiske lidelser, men bevæger sig nu ind på områder, der har været forbeholdt de offentlige hospitaler. Privathospitalet Hamlet tilbyder nu behandling af forskellige psykiatriske som depression og tvangstilstande (OCD). Du kan læse mere om det i deres særavis: AMBULANT PSYKIATRI: Når det gør ondt i sjælen

Det fremgår ikke af deres hjemmeside om man kan få betalt behandlingen af det offentlige via Udvidet frit sygehusvalg – for dem som venter mere end 2 måneder på behandling. Ifølge folderen om udvidet frit sygehusvalg gælder:

2-måneders fritvalgsreglen gælder al behandling, bortset fra organtransplantation, sterilisation, fertilitetsbehandling, refertilisationsbehandling, høreapparatbehandling 2, kosmetisk operation, kønsskifteoperation, psykiatrisk behandling, ophold på rekonvalescenthjem, forskningsmæssig, eksperimentel og alternativ behandling.

Som det fremgår af citatet, er det desværre ikke muligt at få henvisning, selvom ventetiden på de psykiatriske afdelinger kan være meget lange.

Se desuden: Hamlet: Psykiske lidelser – en folkesygdom