Tag-arkiv: psykiske lidelser

Privathospitalet Hamlet tilbyder behandling af tvangstilstande

Privathospitalerne har indtil videre primært behandlet somatiske lidelser, men bevæger sig nu ind på områder, der har været forbeholdt de offentlige hospitaler. Privathospitalet Hamlet tilbyder nu behandling af forskellige psykiatriske som depression og tvangstilstande (OCD). Du kan læse mere om det i deres særavis: AMBULANT PSYKIATRI: Når det gør ondt i sjælen

Det fremgår ikke af deres hjemmeside om man kan få betalt behandlingen af det offentlige via Udvidet frit sygehusvalg – for dem som venter mere end 2 måneder på behandling. Ifølge folderen om udvidet frit sygehusvalg gælder:

2-måneders fritvalgsreglen gælder al behandling, bortset fra organtransplantation, sterilisation, fertilitetsbehandling, refertilisationsbehandling, høreapparatbehandling 2, kosmetisk operation, kønsskifteoperation, psykiatrisk behandling, ophold på rekonvalescenthjem, forskningsmæssig, eksperimentel og alternativ behandling.

Som det fremgår af citatet, er det desværre ikke muligt at få henvisning, selvom ventetiden på de psykiatriske afdelinger kan være meget lange.

Se desuden: Hamlet: Psykiske lidelser – en folkesygdom