Tag-arkiv: psykolog

Nyt om behandling af børn og unge med traumer

Der er gode nyheder, og ikke overraskende, der er dårlige nyheder for børn og unge som kæmper med de psykologiske eftervirkninger af traumer. På den god side, forskning viser, at kognitiv-adfærdsmæssig terapi letter posttraumatisk stress disorder og andre traume-relaterede problemer hos de unge. På den negative side, de fleste behandlere, psykologer og psykiatere, anvender behandlingsformer til børn og teenagere, der mangler videnskabelig støtte.

Læs resten

Nyt privat børne- og ungdomspsykiatrisk hospital åbnet i København

Hejmdal I Danmark varetages den psykiatriske behandling foruden af privatpraktiserende psykiatere, psykologer og læger i almen praksis, også af offentlige sygehuse. Hidtil er det kun privathospitalet Hamlet der har tilbudt privat psykiatrisk og psykologisk behandling på et hospital – jeg ved ikke om det kun gælder behandling af voksne – men nu er der kommet en ny aktør på banen.

Læs resten

Ny bog: Kognitiv adfærdsterapi – en introduktion

Kognitiv adfærdsterapi - en introduktion

Kognitiv adfærdsterapi – en introduktion af Anne Kåver

Kognitiv adfærdsterapi er en metode, der har vist sig at have størst effekt i behandlingen af både børn og voksne med psykiske lidelser som fx angst, fobier, OCD, depression, spiseforstyrrelser, kroniske smerter, udviklings- og personlighedsforstyrrelser og misbrugsproblemer. Med værket Kognitiv adfærdsterapi – en introduktion har vi for første gang i Danmark et samlet værk over teori, centrale teknikker og forslag til praksis.

Læs resten

At skære smerten bort – en bog om cutting og anden selvskadende adfærd

At skære smerten bort

At skære smerten bort af Bo Møhl

Omkring 15% af alle unge skærer i sig selv eller skader sig selv på andre måder, og tallet synes stigende. Problemet er skjult, for de gør det ikke for at få opmærksomhed eller omsorg, men i et forsøg på at overkomme den indre psykiske smerte. Det er derfor nødvendigt, at forældre, lærere, praktiserende læger og andre, der er i kontakt med unge, kender til problemet og ved, hvordan de skal forholde sig til det.

Bogen henvender sig både til dem, der har kontakt til unge, og til de unge selv, der forsøger at overkomme deres problemer ved at skade sig selv.

Bogen giver svar på, hvorfor de gør det, hvordan de gør det, hvorfor det giver tilfredsstillelse, og hvorfor nogle bliver afhængige, og den giver indsigt i den vanskelige behandling og i de komplicerede psykologiske og biologiske mekanismer bag selvskade.

PsykiatriFondens bog er den første om emnet, der er skrevet af en dansk forfatter. Chefpsykolog Bo Møhl fra Rigshospitalets psykiatriske klinik er ekspert på området og har stor erfaring med behandling af mennesker med selvskadende adfærd.

Titel: At skære smerten bort – en bog om cutting og anden selvskadende adfærd
Forfatter: psykolog Bo Møhl
Forlag/år: PsykiatriFondens forlag 2006.

Sundhedsstyrelsen udarbejder klinisk vejledning til angst og OCD behandling

Sekretariatet for Referenceprogrammer under Sundhedsstyrelsen, der er Sundhedsministeriets faglige vejleder, har valgt at iværksætte et referenceprogram for angsttilstande hos voksne. Man har valgt at inddrage OCD-foreningen og Angstforeningen i arbejdet. Når man udarbejder et referenceprogram inddrager man behandlere og brugere med mest viden og erfaring på området, hvorefter man udarbejder et referenceprogram, hvorved “forstås en systematisk beskrivelse af de elementer, som bør indgå i undersøgelse, behandling, pleje, rehabilitering og forebyggelse af en bestemt sygdom eller et kompleks af symptomer på grundlag af dokumenteret viden.” (Sekretariatet for Referenceprogrammer‘ egen definition). Sekretariatet for Referenceprogrammer opslag om referenceprogram for Angsttilstande hos voksne er følgende: Læs resten

Kognitiv terapi, Modeller og metoder

Kognitiv terapi Modeller og metoder, redigeret af Merete Mørch og Nicole Rosenberg

Kognitiv terapi Modeller og metoder, redigeret af Merete Mørch og Nicole Rosenberg

Ny spændende bog: Kognitiv terapi, Modeller og metoder,
Redigeret af Merete M. Mørch & Nicole K. Rosenberg

Kognitiv terapi lægger vægt på tænkningen og på individets samspil med omgivelserne. Terapien har et pædagogisk præg, bygger på et åbent samarbejde mellem terapeut og patient og kan anvendes ved såvel lettere som sværere psykopatologi, i hospitalsregi, i andre institutioner og i privat praksis.

Denne nye grundbog giver først en introduktion til den teoretiske grundmodel og de centrale metoder i kognitiv terapi. Herefter beskrives det, hvordan kognitiv terapi kan anvendes ved specifikke lidelser og med udgangspunkt i cases og praktiske eksempler gennemgås kognitive modeller for de forskellige lidelser samt relevante strategier, metoder og teknikker. Bogen rummer også en introduktion til Linehans dialektiske adfærdsterapi ved borderline forstyrrelse, en introduktion til social færdighedstræning og psykoedukation ved skizofreni samt udkast til en kognitiv miljøterapi.

Kognitiv terapi – modeller og metoder er skrevet for behandlere og undervisere inden for sundheds-, social- og undervisningssektorerne, der interesserer sig for mennesker med psykiske lidelser. Den er primært tænkt som en indføring i praktisk anvendelige behandlings-metoder og rummer derfor mange kliniske eksempler, anvisninger og beskrivelser af terapeutiske hjælpemidler.

Til bogen hører 66 arbejdsskemaer til anvendelse i kognitiv terapi.

Bogen er redigeret af to af landets førende kapaciteter inden for området: Merete M. Mørch, specialist i psykoterapi, grundlægger og medejer af Kognitiv Terapi Center Århus, og Nicole K. Rosenberg, chefpsykolog og leder af Klinik for Angst og Personlighedsforstyrrelser i Århus Amt.

Kognitiv terapi, Modeller og metoder,
Redigeret af Merete M. Mørch & Nicole K. Rosenberg
Forlag/år: Hans Reitzels Forlag 2005.

Ret og Pligt

Danmarks Radios program Ret og Pligt havde en udsendelse om bl.a. DE9 og OCD.

DE9
Du skal ca. 14 minuter hen i udsendelsen for at høre om DE9. OCD-foreningen er medlem af DE9. Om DE9 DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Århus Amt. DE9 er en formalisering af det løsere samarbejde, som en række pårørendeforeninger i Århus Amt har haft i perioden siden 2001. DE9 har udgivet en fremragende bog: Håndbog for psykiatribrugere og pårørende – kend dine rettigheder DE9 udgav medio december 2004 – sammen med PsykInfo Forlaget – en håndbog for psykiatribrugere og pårørende. Håndbog for psykiatribrugere Bogen er skrevet af to pårørende: Ellen Margrethe Basse, der er professor, dr. jur. og Knud Kristensen, der er cand. scient. pol. og formand for DE9. Bogen er på 460 sider i formatet 230 x 155 mm. Den er garnhæftet og indbundet. Pris 80. kr.

OCD
Du skal ca. 16 minuter hen i programmet før der kommer noget om OCD. Programmet handler om en ung kvinde med OCD, der ikke kan få hjælp fra kommunen til psykologhjælp. Som speakeren gør opmærksom på har man ikke krav på det, fordi psykisk syge i Danmark ikke har ret til behandling hos psykolog (selv hvis man ikke kan tåle den medicinske behandling eller den ikke har effekt på den OCD-ramte).

Lyt til udsendelsen: Ret og Pligt. Sendt den 7. februar 2005