Tag-arkiv: psykologer

Krisepsykologisk responsteam i Madrid

Madrid er en af de meget få storbyer i verden, der har kriseberedskab af psykologer, der deltager på ulykkessteder ved ulykker og katastrofer sammen med politiet, paramedicinere og brandvæsen.

Vaughan Bell har interviewet Teresa Pacheco, en af stifterne og nuværende medlemmer af Madrid-holdet, om hendes arbejde for tidsskriftet The Psychologist.

Læs resten

Nyt privat børne- og ungdomspsykiatrisk hospital åbnet i København

Hejmdal I Danmark varetages den psykiatriske behandling foruden af privatpraktiserende psykiatere, psykologer og læger i almen praksis, også af offentlige sygehuse. Hidtil er det kun privathospitalet Hamlet der har tilbudt privat psykiatrisk og psykologisk behandling på et hospital – jeg ved ikke om det kun gælder behandling af voksne – men nu er der kommet en ny aktør på banen.

Læs resten

Judith Beck og Michael Tompkins om kognitiv terapi (radio interview)

Den amerikanske radio station KQED har et interessant interview med de to kognitive psykologer Judith Beck og Michael Tompkins hvor de diskuterer kognitv terapi.

Du kan streame eller hente interviewet som mp3

Læs resten

Ny bog: Kognitiv adfærdsterapi – en introduktion

Kognitiv adfærdsterapi - en introduktion

Kognitiv adfærdsterapi – en introduktion af Anne Kåver

Kognitiv adfærdsterapi er en metode, der har vist sig at have størst effekt i behandlingen af både børn og voksne med psykiske lidelser som fx angst, fobier, OCD, depression, spiseforstyrrelser, kroniske smerter, udviklings- og personlighedsforstyrrelser og misbrugsproblemer. Med værket Kognitiv adfærdsterapi – en introduktion har vi for første gang i Danmark et samlet værk over teori, centrale teknikker og forslag til praksis.

Læs resten

Forsøg med psykologhjælp i Århus

Dagbladet Jyllands Posten skriver den 22. januar 2005 i deres århus tillæg at Århus Amt indføre forsøg med gratis psykologhjælp:

Personer med såkaldt moderat depression får nu mulighed for at komme i gratis psykologbehandling under Århus Amt. Forsøget sættes i gang til foråret.

Der tilknyttes fire psykologer til ordningen. De vil være i Silkeborg, Randers, Århus Syd og Århus Nord.

Du kan læse artikle på Århus.dk: Forsøg med gratis psykologhjælp Det er et interessant forsøg som Århus Amt har valgt at gennemføre, selvom partiet Venstre er modstander af gratis psykologhjælp til psykisk syge. Vi må håbe at forsøget bliver permanent og udbredes til syge mennesker med f.eks. OCD, panikangst etc. hvor det har vist sig at være meget effektivt – det kan jo ikke være meningen at man kun kan få gratis lægehjælp til fysiske sygdomme og medicinsk behandling af psykiske sygdomme. Se desuden Dansk Psykolog Forenings hjemmeside, hvor de skriver om forsøgene:

Erfaringer fra 2 forsøg i Århus og Fyns amter med behandling af depressionsramte evalueres, dels med henblik på senere at udvide personkredsen i overenskomsten, dels med henblik på at udvikle en kodeks for kontakten mellem praktiserende læge og psykolog.

Jeg ved ikke hvornår forsøget i Fyns Amt begynder.

Edit den 7. feb. 2005: Århus Amt: Dagsorden for Amtsrådets møde d. 1. februar 2005. Psykologbehandling af deprimerede patienter i de lokalpsykiatriske centre