Tag-arkiv: psykoterapi

Psykoterapeutisk behandling kan hjælpe mod selvskade

Psykoterapeutisk behandling kan hjælpe voksne, der gentagne gange selvskader, har en opdateret Cochrane undersøgelse fundet.

Cochrane Review

Cochrane Review om psykoterapeutisk behandling af selvskade

I undersøgelsen fandt man evidens for at en række psykosociale interventioner, hvor i alt 17,699 deltagere blev randomiseret til at modtage enten en sådan intervention eller den behandling de normalt modtog.

Af de i alt 55 undersøgte studier evaluerede 18 studier kognitiv adfærdsterapi (KAT). Cochranes forfattere analyserede data fra 17 studier, der rapporterede om gentagne selvskade hos deltagerne. Ved opfølgning op behandling, fandt man, at personer, der havde modtaget KAT-baserede psykoterapi, var 6 procent mindre tilbøjelig til selvskadende adfærd. Kvaliteten af beviserne var dog lav.

KAT viste sig endvidere også at være til gavn mod nedtrykthed, håbløshed og selvmordstanker. Andre interventioner for personer med en historie af flere episoder med selvskadende adfærd havde mindre effekt, men kun et lille antal undersøgelser havde evalueret disse interventioner.

Undersøgelsens hovedforfatter, Keith Hawton, professor i psykiatri fra Center for Selvmordsforskning, Warneford Hospital, Oxford, udtaler i forbindelse med offentliggørelsen:

“Fremtidige undersøgelser vil hjælpe os med at forstå, hvilke patienter kan forventes at drage fordel af disse [andre] typer af interventioner for selvskadende adfærd. Det er vigtigt, at folk, der udfører selvskade, er klar over dette, så de kan gøre et mere informeret valg i forhold til deres behandling. “

I deres konklusion skriver forfatterne:

“KAT-baseret (kognitiv adfærdsterapi) psykoterapi kan resultere i færre personer gentager selvskade (Self-harm); imidlertid er kvaliteten af evidens, vurderet ved anvendelse GRADE kriterier, mellem moderat og lav. Dialektisk adfærdsterapi for personer med flere episoder af selvskade / sandsynlig personlighedsforstyrrelse kan føre til en reduktion i hyppigheden af selvskade, men dette fund er baseret på beviser af lav kvalitet. Case management og remote kontakt interventioner syntes ikke at have fordele i form af reduktion af gentagelse af selvskade. Ved andre terapeutiske tilgange, typisk evalueret i single case forsøg, er kvaliteten moderat til meget lav og beviserne vedrørende disse interventioner derfor usikre. ”

Links:
Delvist oversat fra The British Psychological Society: New analysis supports CBT adults who self harm
Hawton K, Witt KG, Taylor Salisbury TL, Arensman E, Gunnell D, Hazell P, Townsend E, van Heeringen K. Psychosocial interventions for self-harm in adults. Cochrane Database of Systematic Review; DOI: 10.1002/14651858.CD012189

Bog: Kognitiv terapi – nyeste udvikling

Kognitiv terapi - nyeste udvikling. Redigeret af Mikkel Arendt og Nicole K. Rosenberg.Udviklingen inden for den kognitive terapi går stærkt og bogen Kognitiv terapi – modeller og metoder fra 2005 bliver derfor fulgt op af et bind to med undertitlen nyeste udvikling. I Kognitiv terapi – nyeste udvikling præsenteres dels opdateret kognitiv terapi ved de fleste psykiske lidelser hos voksne, dels en række af de væsentligste såkaldt tredjebølge bidrag til behandling. Bogen indeholder f.eks. kognitiv terapi ved misbrug, skizofreni, affektive lidelser, angsttilstande, spiseforstyrrelser, ADHD, ludomani, arbejdsrelateret stress og kapitlet om mindfulness, ACT, positiv psykologi, “compassion focused therapy” og neuropsykologi. Bogen giver såvel en teoretisk forståelse af de enkelte lidelser som praktiske kliniske anvisninger på vurdering og behandling. Der er endvidere skemaer til klinisk brug til alle kapitler.

Til bogen hører 113 arbejdsskemaer.

Bogen er redigeret af Nicole K. Rosenberg, chefpsykolog, leder af Klinik for angstlidelser ved Aarhus Universitetshospital og adjungeret professor, og Mikkel Arendt, cand.psych, PhD, post.doc forsker og ansat ved Klinik for Angstlidelser, Århus Universitetshospital.

Kognitiv terapi – nyeste udvikling er redigeret af Mikkel Arendt og Nicole K. Rosenberg. Hans Reitzels forlag 2012. Sider: 622.

 

Rapport: Udkast til behandlingsguideline om Selvskade og Cutting

NICESelvskade er, når en person skader sin krop med vilje. Det er normalt ikke et forsøg på at begå selvmord, men en måde at udtrykke dybe følelser, som for eksempel lavt selvværd. Selvom de fysiske virkninger af selvskade ofte kan behandles let, kræver den underliggende årsag til adfærden yderligere opmærksomhed.
Selvskadende adfærd indebærer almindeligvis forgiftning med medicin eller skade på sig selv ved at skære (cutting). Der kan være mange grunde til at en person udfører selvskade, for eksempel kan det være for at fjerne en bestemt følelsesmæssig tilstand eller en overvældende situation.

Læs resten

Fleksibelt program til behandling af angstlidelser i den primære sundhedssektor

CALM er et program til behandling af angstlidelser. Det er en evidensbaseret behandling til implementering i den primære sundhedssektor. Behandlingen kan udføres af bl.a. sygeplejersker.

En forbedring af kvaliteten i behandlingen af psykisk syge kræver en vedvarende indsats for at integrere den dokumenterede effekt af evidens-baseret behandling i den primære sundhedssektor, hvor der er en stor variation i behandlernes trænings- og uddannelsesniveau og en stor forskel i patienternes symptomer.

Effektiviteten af en strategi, såsom samarbejdende behandling (collaborative care), er velkendt i den primære sektor for depressionsbehandling, men har sjældent været undersøgt for angstlidelser.

Interventionsprogrammet CALM, Coordinated Anxiety Learning and Management, forsøger at tage højde for de komplekse forhold, der findes på psykiatriske afdelinger og i klinikker, samtidig med at man er tro mod evidens-baseret behandling trods den brede vifte af patienter, klinikere, praksisformer og betalere, der er involveret.

CALM er udviklet til at behandle fire forskellige angstlidelser: panikangst, generaliseret angst, socialangst og posttraumatisk stress lidelse (PTSD) med eller uden depression.

Undersøgelse af CALM
I en undersøgelse af CALM, fandt professor i psykiatri Peter Roy-Byrne fra University of Washington School of Medicine, Seattle, og kollegaer, at patienter med angstlidelser havde god effekt af behandlingen sammenlignet med dem, der modtog sædvanlig behandling.
I forsøget blev patienterne fordelt enten til kognitiv adfærdsterapi (CBT), medicin eller begge dele, og der var mulighed for yderligere behandling efter behov. Desuden indgik der webbaserede overvågning af resultater, så behandleren kunne optimere behandlingsbeslutninger og man anvendt et computerprogram til at assisteret og optimere leveringen af CBT for sundhedsmedarbejdere, der ikke er eksperter.

Læs resten

Kognitiv adfærdsterapi forbedrer symptom kontrol hos voksne med ADHD

En voksen med Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD), der tager medicin mod ADHD kombineret med individuel kognitiv adfærdsterapeutisk behandling – en metode, der lærer færdigheder til håndtering af livets udfordringer og revidere negative tankemønstre – vil sandsynligvis opleve signifikant større forbedring af symptomer sammenlignet med en ADHD voksen patient, der kun tager medicin mod ADHD. Det viser en undersøgelse udført af professor i psykologi Steve A. Safren og som er blevet publiceret i tidskriftet JAMA, august 2010.

Medicin er meget effektiv til at ‘skrue ned for volumen’ på ADHD-symptomerne, men medicin kan ikke undervise folk. Undersøgelsen viser, at en kompetence-baseret tilgang kan hjælpe ADHD-patienterne med at lære at håndtere deres opmærksomhedsproblemer.

Læs resten

Rapport finder at effektiviteten af de fleste terapier mod PTSD er tvivlsom

Mange mennesker, herunder et betydeligt antal soldater i aktiv tjeneste og veteraner, lider af post-traumatisk stress disorder (PTSD), ofte sammen med andre skader eller sygdomme. Mens flere former for medikamenter og psykoterapier bruges i behandling af PTSD, har mange af undersøgelserne om deres effektivitet problemer: de giver ikke et klart billede af hvad der virker og hvad der ikke virker, i følge en rapport fra The Institute of Medicine, en afdeling under The National Academies (USA).

Læs resten

Lægegruppe anbefaler gravide kvinder at vælge psykoterapi før antidepressiva

General Hospital PsychiatryGravide kvinder med depression bør overveje psykoterapi frem for psykofarmaka som behandling, i følge en rapport fra American Psychiatric Association og American College of Obstetricians and Gynecologists, der er blevet publiceret i tidsskriftet General Hospital Psychiatry.

Rapporten advarer om at ved en ubehandlet depression bør risikoen for fosteret også tages i betragtning, fordi deprimerede gravide kvinder kan have mere stress og være dårlige til at tage vare på sig selv, hvilket kan påvirke fostrets udvikling. I følge anbefalingerne bør gravide kvinder, der har oplevet moderate til svære depressive symptomer, herunder selvmordstanker, eller har haft gentagne episoder af depression, fortsætte med at tage medicin.

Læs resten