Tag-arkiv: PTSD

Grusom og umenneskelig behandling forårsager mere psykisk skade end fysisk tortur

demons3Nye forskningsresultater fra Dr. Metin Başoğlu, leder af Department of Trauma Studies ved King’s College London og Istanbul Centre for Behaviour Research and Therapy, har undersøgt de psykologiske konsekvenser af krigsfangeskab, ‘grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling’ (cruel, inhuman, and degrading treatment (CIDT)) og fysisk tortur. Resultaterne viste, at en person, der blev holdt fanget i et fjendtligt og livstruende miljø, med fratagelse af basale behov, udsat for seksuel tortur, psykologisk manipulation, ydmygelse, ekstreme temperaturer, isolering, og tvunget til at være i stress positioner, har flere psykiske skader end fysisk tortur.

Undersøgelsens formål var bl.a. at klarlægge hvad der er tortur. Başoğlu skriver, at a priori antagelser for en sondring mellem tortur og grusom, umenneskelig og nedværdigende behandlinger har fået nogle til at hævde, at sidstnævnte er forbundet med mindre psykiske lidelser end tortur og dermed er mere acceptabel i undtagelsestilfælde. Undersøgelsen er offentliggjort i april 2009 udgaven af American Journal of Orthopsychiatry.

Læs resten

Nyt om behandling af børn og unge med traumer

Der er gode nyheder, og ikke overraskende, der er dårlige nyheder for børn og unge som kæmper med de psykologiske eftervirkninger af traumer. På den god side, forskning viser, at kognitiv-adfærdsmæssig terapi letter posttraumatisk stress disorder og andre traume-relaterede problemer hos de unge. På den negative side, de fleste behandlere, psykologer og psykiatere, anvender behandlingsformer til børn og teenagere, der mangler videnskabelig støtte.

Læs resten

Ny metode for praktiserende læger til at screene for angst

Praktiserende læger ser ofte patienter med angstlidelser i deres privatpraksis uden at der har været enkle og effektive screeningsmetoder. I et nyligt publiceret studie fra USA undersøgte man patienter, der opsøgte privatpraktiserende læger. Det viste sig at 19,5 procent af patienterne havde en angstlidelse og af dem med en angstlidelse fik 41 procent ingen behandling mod deres angstlidelse. Den mest almindelige angstlidelse var posttraumatic stress disorder (PTSD) hos 8.6 procent af patienterne, efterfulgt af generaliseret angst (GAD) hos 7.6 procent, panikangst hos 6.8 procent og social angst hos 6.2 procent. OCD var ikke med i undersøgelsen. Diagnose for en angstlidelse var forbundet med forværret funktionel status, flere syge dage og ture til lægen. Kroenke m.fl. udviklede et enkelt 7 punkts spørgeskema kaldet the Generalized Anxiety Disorder (GAD)-7 scale, hvilket de mener læger kan anvende til nemt at spotte patienter med angstlidelser.

Kilde: Anxiety Disorders in Primary Care: Prevalence, Impairment, Comorbidity, and Detection, Annals of Internal Medicine, 6 March 2007 | Volume 146 Issue 5 | Pages 317-325.

Virtual Reality Therapy

Psychologist Dr. Deborah Serani, specialized in trauma and depression has written an interessting article about the futur in therapy and what it will bring. The treatment involves exposing a patient to a virtual environment containing the feared situation rather than taking the patient into the actual environment or having the patient imagine the anxiety promoting situation.
Læs resten