Tag-arkiv: schizophrenia

Øget brug af cannabis modsvares ikke af øget prævalens i psykoser

Schizophrenia ResearchDer er ingen dokumentation for at forekomsten af skizofreni eller psykoser i forbindelse med cannabisbrug er stigende i befolkningen, ifølge britiske forskere, der dermed underminerer den formodede sammenhæng mellem brug af cannabis og psykose.

Et tidligere systematisk review, Effects of cannabis use on outcomes of psychotic disorders: systematic review, Zammit et al., The British Journal of Psychiatry (2008) 193: 357-363, viste at brugen af cannabis øger sandsynligheden for at udvikle psykose uafhængig af forbigående forgiftnings effekter – en fordobling af risikoen hos almindelige brugere. På grund af den øget brug af cannabis siden 1970’erne og time-lag mellem eksponering og psykotisk udvikling, har det også været postuleret at forekomsten af skizofreni ville have øget fra 1990 og fremefter.

Læs resten

OCD caused by bacteria and viruses ?

Den engelske avis, The Guardian, har publiceret en artikel om at flere sygdomme end måske hidtil antaget dybest set er forårsaget af infektioner.

Obsessive compulsive disorder, schizophrenia and diabetes could be caused by bacteria and viruses, according to the American Academy of Microbiology. In a report, it says a huge number of conditions currently attributed to lifestyle and genetics, including psychiatric syndromes, could be down to microorganisms.

“A number of chronic human illnesses are triggered, either directly or indirectly, by microorganisms,” says Ronald Luftig of Louisiana State University Medical Centre, one of the authors of the report.

Source: The Guardian, Thursday April 28, 2005, Infected by mental illness