Tag-arkiv: selvskade

Psykoterapeutisk behandling kan hjælpe mod selvskade

Psykoterapeutisk behandling kan hjælpe voksne, der gentagne gange selvskader, har en opdateret Cochrane undersøgelse fundet.

Cochrane Review

Cochrane Review om psykoterapeutisk behandling af selvskade

I undersøgelsen fandt man evidens for at en række psykosociale interventioner, hvor i alt 17,699 deltagere blev randomiseret til at modtage enten en sådan intervention eller den behandling de normalt modtog.

Af de i alt 55 undersøgte studier evaluerede 18 studier kognitiv adfærdsterapi (KAT). Cochranes forfattere analyserede data fra 17 studier, der rapporterede om gentagne selvskade hos deltagerne. Ved opfølgning op behandling, fandt man, at personer, der havde modtaget KAT-baserede psykoterapi, var 6 procent mindre tilbøjelig til selvskadende adfærd. Kvaliteten af beviserne var dog lav.

KAT viste sig endvidere også at være til gavn mod nedtrykthed, håbløshed og selvmordstanker. Andre interventioner for personer med en historie af flere episoder med selvskadende adfærd havde mindre effekt, men kun et lille antal undersøgelser havde evalueret disse interventioner.

Undersøgelsens hovedforfatter, Keith Hawton, professor i psykiatri fra Center for Selvmordsforskning, Warneford Hospital, Oxford, udtaler i forbindelse med offentliggørelsen:

“Fremtidige undersøgelser vil hjælpe os med at forstå, hvilke patienter kan forventes at drage fordel af disse [andre] typer af interventioner for selvskadende adfærd. Det er vigtigt, at folk, der udfører selvskade, er klar over dette, så de kan gøre et mere informeret valg i forhold til deres behandling. “

I deres konklusion skriver forfatterne:

“KAT-baseret (kognitiv adfærdsterapi) psykoterapi kan resultere i færre personer gentager selvskade (Self-harm); imidlertid er kvaliteten af evidens, vurderet ved anvendelse GRADE kriterier, mellem moderat og lav. Dialektisk adfærdsterapi for personer med flere episoder af selvskade / sandsynlig personlighedsforstyrrelse kan føre til en reduktion i hyppigheden af selvskade, men dette fund er baseret på beviser af lav kvalitet. Case management og remote kontakt interventioner syntes ikke at have fordele i form af reduktion af gentagelse af selvskade. Ved andre terapeutiske tilgange, typisk evalueret i single case forsøg, er kvaliteten moderat til meget lav og beviserne vedrørende disse interventioner derfor usikre. ”

Links:
Delvist oversat fra The British Psychological Society: New analysis supports CBT adults who self harm
Hawton K, Witt KG, Taylor Salisbury TL, Arensman E, Gunnell D, Hazell P, Townsend E, van Heeringen K. Psychosocial interventions for self-harm in adults. Cochrane Database of Systematic Review; DOI: 10.1002/14651858.CD012189

Rapport: Udkast til behandlingsguideline om Selvskade og Cutting

NICESelvskade er, når en person skader sin krop med vilje. Det er normalt ikke et forsøg på at begå selvmord, men en måde at udtrykke dybe følelser, som for eksempel lavt selvværd. Selvom de fysiske virkninger af selvskade ofte kan behandles let, kræver den underliggende årsag til adfærden yderligere opmærksomhed.
Selvskadende adfærd indebærer almindeligvis forgiftning med medicin eller skade på sig selv ved at skære (cutting). Der kan være mange grunde til at en person udfører selvskade, for eksempel kan det være for at fjerne en bestemt følelsesmæssig tilstand eller en overvældende situation.

Læs resten

Bog: Selvskadens psykologi af Lotte Rubæk

Selvskadens psykologi

Selvskadens psykologi af Lotte Rubæk

Når et menneske helt bevidst gør skade på sig selv ved eksempelvis at skære eller brænde sig, virker det frastødende og paradoksalt på de fleste. Når vedkommende oven i købet påstår, at hun gør det for at få det bedre, så kommer vi for alvor i vildrede. For hvordan kan en psykisk smerte lindres ved, at man påfører sig selv fysisk smerte?

En ny endnu upubliceret dansk undersøgelse af selvskade blandt knapt 3.000 københavnske gymnasieelever viser, at 21,5% har skadet sig selv og at 16,2% har gjort det inden for det sidste år. Det er således et problem, der fylder meget kvantitativt, men også kvalitativt, fordi selvskade aktiverer stærke følelser hos dem, der står omkring den selvskadende.

Læs resten

Ny risikofaktor for teen-age selvskade

En manglende eller dårligt fungerende følelsesmæssig intelligens fører til dårlige strategier og øger sandsynligheden for selvpåført skade blandt teenagere, hævder en undersøgelse offentliggjort i British Journal of Clinical Psychology.

Undersøgelsen, som er foretaget af Moira Mikolajczak fra Universite Catholique de Louvain, Belgien, KV Petrides fra London Psychometric Laboratory ved University College London og Jane Hurry fra Institute of Education undersøgt niveauet af selvpåført skade, følelsesmæssige intelligens og klare strategier hos 490 engelske gymnasieelever.

Læs resten

Seksuelt misbrug i barndommen og selvskadende adfærd: ingen sammenhæng

Man har længe antaget at årsagen til selvskadende adfærd er multi-faktuel, hvor seksuelt misbrug i barndommen er en prominent faktor. En meta-analyse i tidsskriftet British Journal of Psychiatry afviser den antagelse og påviser i stedet at der kun er en lille statistisk sammenhæng på 5 % mellem seksuelt misbrug og selvskadende adfærd. Der er altså ingen evidens for at seksuelt misbrug medfør selvskadende adfærd som cutting (at skære i sig selv), hælde kogende vand over sig, brændemærke sig selv med cigaretter, etc.. I stedet ser det ud til at årsagen til selvskadende adfærd bunder i flere psykiatriske risikofaktorer.

Læs resten

At skære smerten bort – en bog om cutting og anden selvskadende adfærd

At skære smerten bort

At skære smerten bort af Bo Møhl

Omkring 15% af alle unge skærer i sig selv eller skader sig selv på andre måder, og tallet synes stigende. Problemet er skjult, for de gør det ikke for at få opmærksomhed eller omsorg, men i et forsøg på at overkomme den indre psykiske smerte. Det er derfor nødvendigt, at forældre, lærere, praktiserende læger og andre, der er i kontakt med unge, kender til problemet og ved, hvordan de skal forholde sig til det.

Bogen henvender sig både til dem, der har kontakt til unge, og til de unge selv, der forsøger at overkomme deres problemer ved at skade sig selv.

Bogen giver svar på, hvorfor de gør det, hvordan de gør det, hvorfor det giver tilfredsstillelse, og hvorfor nogle bliver afhængige, og den giver indsigt i den vanskelige behandling og i de komplicerede psykologiske og biologiske mekanismer bag selvskade.

PsykiatriFondens bog er den første om emnet, der er skrevet af en dansk forfatter. Chefpsykolog Bo Møhl fra Rigshospitalets psykiatriske klinik er ekspert på området og har stor erfaring med behandling af mennesker med selvskadende adfærd.

Titel: At skære smerten bort – en bog om cutting og anden selvskadende adfærd
Forfatter: psykolog Bo Møhl
Forlag/år: PsykiatriFondens forlag 2006.

Self-harm epidemic

A new study suggests that one in 12 British children deliberately hurt themselves – the highest rate in Europe.

The most comprehensive report into the issue, to be published tomorrow, will say that there are likely to be around two children in every classroom who self-harm. ‘We have the highest rate of self-harm in Europe, but the universal misunderstanding about self-harm is so overwhelming that numbers will rise even further unless we act immediately,’ said Catherine McLoughlin, chairwoman of the first ever national inquiry into self-harm among young people. She said that some reports suggested up to one in five adolescents were ‘engaging in this self-destructive behaviour’, a subject that was surrounded in ‘guilt and secrecy’.

Source: The observer, BBC, Mental Health Foundation