Tag-arkiv: ssri

Neonatal Withdrawal Syndrom when Exposure to SSRIs

New research article publised in Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine about neonatal abstinence syndrome (NAS). Its when an infant is exposed to selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) (New Antidepressiva) like Zoloft, Paxil/Seroxat etc. during pregnancy. After birth the infant is at risk for developing neonatal abstinence syndrome (NAS), a withdrawal disorder characterized by high-pitched crying, tremors, and disturbed sleep, new research suggests.

Læs resten

High-Dose Pharmaca Treatment Nonresponders to Acute Treatment for Obsessive-Compulsive Disorder

OCD suffers not responding to standard drug and CBT treatment might get greater symptom improvement with high-dose drug treatment. The Journal of Clinical Psychiatry has published a research article about high-dose treatment:

High-Dose Sertraline Strategy for Nonresponders to Acute Treatment for Obsessive-Compulsive Disorder: A Multicenter Double-Blind Trial Objective: To evaluate the efficacy and safety of high-dose sertraline for patients with obsessive-compulsive disorder (OCD) who failed to respond to standard sertraline acute treatment.

Method: Sixty-six nonresponders to 16 weeks of sertraline treatment who met DSM-III-R criteria for current OCD were randomly assigned, in a double-blind continuation phase of a multicenter trial, either to continue on 200 mg/day of sertraline or to increase their dose to between 250 and 400 mg/day for 12 additional weeks. Efficacy measures included the Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (YBOCS), the National Institute of Mental Health Global Obsessive Compulsive Scale (NIMH Global OC Scale), and the Clinical Global Impressions-Severity of Illness and -Improvement (CGI-I) scales. Data were collected from July 26, 1994, to October 26, 1995.

Results: The high-dose (250-400 mg/day, mean final dose= 357, SD = 60, N = 30) group showed significantly greater symptom improvement than the 200-mg/day group (N = 36) as measured by the YBOCS (p=.033), NIMH Global OC Scale (p = .003), and CGI-I (p = .011). Responder rates (decrease in YBOCS score of > = 25% and a CGI-I rating < = 3) were not significantly different for the 200-mg/day versus the high-dose sertraline group, either on completer analysis, 34% versus 52%, or on endpoint analysis, 33% versus 40%. Both treatments showed similar adverse event rates.

Conclusion: Greater symptom improvement was seen in the high-dose sertraline group compared to the 200-mg/day dose group during continuation treatment. Both dosages yielded similar safety profiles. Administration of higher than labeled doses of selective serotonin reuptake inhibitors may be a treatment option for certain OCD patients who fail to respond to standard acute treatment.

(J Clin Psychiatry 2006;67:15-22) The research is rather old, done back in 1995 and another thing is its sponsored by Pfizer, the maker of the SSRI sertraline (Zoloft). At the other hand high-dose treatment is not a new thing and drugs like clomipramine (Anafrenil) and paroxetine (Paxil/Seroxat) have been tested too and proven effective. Evidence-based pharmacotherapy of obsessive-compulsive disorder. Fineberg NA, Gale TM., Int J Neuropsychopharmacol. 2005 Mar;8(1):107-29. Epub 2004 Sep 28. Read the entire article at the journals homepage A qualitative analysis of nonresponse: management of treatment-refractory obsessive-compulsive disorder, Pallanti S, Hollander E, Goodman WK., J Clin Psychiatry. 2004;65 Suppl 14:6-10.

New treatment guidlines for OCD by NICE

Today The National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) in England published a new guidelines set to improve identification,diagnosis and treatment of obsessive-compulsive disorder in children and adults.

Læs resten

Cipralex Lexapro mod OCD

Medicinalfirmaet Lundbeck, der fremstiller SSRI/anti-depressiva præparatet Cipramil , har gennemført to fase 3 forsøg, der viser at deres efterfølger til Cipramil, Cipralex, har vist sig effektiv i behandlingen af Obsessive Compulsive Disorder. Lundbeck vil søge det europæiske lægemiddelagentur om godkendelse til at anvende Cipralex mod OCD.

Danish pharmaceutical group Lundbeck said on Monday that two Phase III studies had shown its anti-depressant Cipralex to be effective in treatment of obsessive-compulsive disorder (OCD).

I Danmark er det kun Zoloft (Sertraline) og Seroxat/Paxil (Paroxetine), der er godkendt til OCD behandling.

I USA forhandles Cipralex under navnet Lexapro af Forest Laboratories

Kilder: Reuters, Pharmalive

SSRI får black-box i Danmark

Lægemiddelstyrelsen udsendte den 25. april 2005 en opdateret advarsel ved brug af SSRI og SNRI antidepressiva til børn og unge. At det er en opdaterede advarsel må vel betyde at der tidligere er udsendt en advarsel ? Det kan muligvis være at Lægemiddelstyrelsen hentyder til denne tekst: Status på SSRI til børn og unge.

I den nye opdaterede advarsel skriver Lægemiddelstyrelsen:

Den videnskabelig komite for lægemidler til mennesker (CHMP) ved det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA) har i forbindelse med sit møde 18.-21. april 2005 afsluttet sin gennemgang af SSRI og SNRI til behandling af børn og unge. Gennemgangen har omfattet løgemidler indeholdende følgende stoffer:

(Bemærk: Jeg har indsat handelsnavne, producent i (…), hvilket ikke er med i advarslen)

* Atomoxatine (Strattera, Eli Lilly)
* Citalopram (Cipramil, Lundbeck)
* Duloxetine (Cymbalta, Eli Lilly)
* Escitalopram (Cipralex, Lundbeck)
* Fluoxetine (Fontex, Eli Lilly)
* Fluvoxamine (Fevarin, Solvay Pharma)
* Mianserin (Tolvon, Oragon)
* Milnacepran (Milnacipran/Ixel, Pierre Fabre Medicament)
* Mirtazapine (Remeron, Oragon)
* Paroxetine (Seroxat, NovoNordisk/Glaxosmithkline)
* Reboxetine (Edronax, Pfizer)
* Sertraline (Zoloft, Pfizer)
* Venlafaxine (Effexor, Wyeth)

(Lægemiddelstyrelsen og Europæiske Lægemiddelagentur har stavet Venlafaxine forkert (de skriver Vanlafaxine), hvilket bl.a medfør at man ikke kan søge på det i databaser).

Ikke alle præparaterne er godkendt eller markedsføres i Danmark. De produkter, som er godkendt i Danmark, er enten godkendt til behandling af depression og/eller angsttilstande hos voksne eller behandling af OCD (obsessiv kompulsiv lidelse = tvangstanker og -handlinger) hos børn og voksne.

CHMP’s gennemgang har omfattet data fra alle tilgængelige kliniske undersøgelser – såvel offentliggjorte som ikke-offentliggjorte undersøgelser – og har særligt fokuseret på risikoen for selvmordstanker og selvmordsadfærd samt risikoen for fjendtlig adfærd så som udtalt vrede og aggressivitet. Der er ikke i de kliniske undersøgelser set selvmord i forbindelse med anvendelsen af SSRI/SNRI, men gennemgangen har til gengæld vist at børn og unge hyppigere udviser selvmordstanker og -adfærd samt fjendtlig adfærd end tilsvarende patienter behandlet med placebo. Det er endvidere CHMP’s vurdering at denne utilsigtede effekt kan ses ved alle de nævnte lægemidler, hvorfor der vil blive indført enslydende advarsler i produktinformationen (produktresume og indlægsseddel) for alle produkterne.

I Danmark er ingen af produkterne godkendt til behandling af depression hos børn og unge, men anvendes trods dette, da der ikke findes bedre alternativer til medicinsk behandling af depression. Anden ikke-medicinsk terapi som fx kognetiv terapi bør altid overvejes. Skønnes behandling med SSRI/SNRI nødvendig, bør den behandlende læge og pårørende være sårligt opmærksomme på risikoen for ovennævnte bivirkninger – særligt i de første uger af behandlingen.

Patienter eller forældre med børn i behandling med disse lægemidler bør ikke stoppe behandlingen uden forudgående samråd med den behandlende læge. Pludselig ophør med behandlingen kan blandt andet medføre bivirkninger i form af svimmelhed, søvnbesvær og angst, hvorfor behandlingen såvidt muligt altid bør stoppes under langsom nedtrapning.

Har du spørgsmål til din eller dit barns behandling bør du drøfte det med den behandlende læge.

Yderligere oplysninger om ovenstående kan fås ved henvendelse til overlæge Steffen Thirstrup på telefon: 4488 9187

Kilde:
Lægemiddelstyrelsen, 25. april 2005

Det er fremragende at Lægemiddelstyrelsen anbefaler: “Anden ikke-medicinsk terapi som fx kognitiv terapi bør altid overvejes.” til børn og unge. Det tragiske er blot at man selv skal betale for behandlingen og det koster ca. 800,- kr. i timen – noget de færreste familier har råd til at betale en eller to gange om ugen i et år eller to.

Relevante links:
Det Europæiske Lægemiddelagenturs advarsel: European Medicines Agency finalises review of antidepressants in children and adolescents
Sundhedsstyrelsens vejledning om: Behandling af børn med antidepressiva, antipsykotika og centralstimulerende midler

British Medical Journal har publiceret en artikel om det Europæiske Lægemiddelagenturs advarsel. Her et par highlights fra artiklen:

The agency’s committee for medicinal products for human use concluded that in clinical trials suicide related behaviour and hostility were more often seen among children and adolescents treated with these drugs than in those treated with placebo.

The agency has said it recognises that a doctor may sometimes make a decision to use these products to treat depression or anxiety in children or adolescents on the basis of individual clinical needs.

It also warns against sudden withdrawal of the drug, saying that the dose should be reduced gradually over weeks or even months.

Source: British Medical Journal, BMJ 2005;330:984 (30 April, 2005): Regulator restricts use of SSRIs in children

Den amerikanske lægemiddelstyrelse, U.S. Food and Drug Administration (FDA), har lavet en anden list:

amitriptyline (Elavil [Merck]),
bupropion (Wellbutrin, Zyban [GlaxoSmithKline]),
chlordiazepoxide/amitriptyline (Limbitrol [Valeant]),
citalopram (Celexa [Pfizer]),
clomipramine (Anafranil [Mallinckrodt]),
desipramine (Norpramin [Aventis]),
doxepin (Sinequan [Pfizer]), trimipramine (Surmontil [Odyssey]),
duloxetine (Cymbalta [Eli Lilly]),
escitalopram (Lexapro [Forest]),
fluvoxamine (Luvox),
fluoxetine (Prozac [Dista],
isocarboxazid (Marplan),
imipramine (Tofranil, Tofranil-PM [Mallinckrodt]),
maprotiline (Ludiomil),
mirtazapine (Remeron [Organon]),
nefazodone (Serzone [Bristol-Myers Squibb]),
nortriptyline (Aventyl [Eli Lilly], Pamelor [Mallinckrodt]),
olanzapine/fluoxetine (Symbyax [Eli Lilly]),
paroxetine (Paxil [GlaxoSmithKline],
perphenazine/amitriptyline (Triavil [Merck]),
Pexeva [Synthon]),
phenelzine (Nardil [Pfizer]),
protriptyline (Vivactil [Odyssey]),
Sarafem [Eli Lilly]),
sertraline (Zoloft [Pfizer]).
tranylcypromine (Parnate [GlaxoSmithKline]),
trazodone (Desyrel),
venlafaxine (Effexor [Wyeth]),

Se mere her: Antidepressant Use in Children, Adolescents, and Adults