Tag-arkiv: stress disorder

Nyt om behandling af børn og unge med traumer

Der er gode nyheder, og ikke overraskende, der er dårlige nyheder for børn og unge som kæmper med de psykologiske eftervirkninger af traumer. På den god side, forskning viser, at kognitiv-adfærdsmæssig terapi letter posttraumatisk stress disorder og andre traume-relaterede problemer hos de unge. På den negative side, de fleste behandlere, psykologer og psykiatere, anvender behandlingsformer til børn og teenagere, der mangler videnskabelig støtte.

Læs resten

Ny metode for praktiserende læger til at screene for angst

Praktiserende læger ser ofte patienter med angstlidelser i deres privatpraksis uden at der har været enkle og effektive screeningsmetoder. I et nyligt publiceret studie fra USA undersøgte man patienter, der opsøgte privatpraktiserende læger. Det viste sig at 19,5 procent af patienterne havde en angstlidelse og af dem med en angstlidelse fik 41 procent ingen behandling mod deres angstlidelse. Den mest almindelige angstlidelse var posttraumatic stress disorder (PTSD) hos 8.6 procent af patienterne, efterfulgt af generaliseret angst (GAD) hos 7.6 procent, panikangst hos 6.8 procent og social angst hos 6.2 procent. OCD var ikke med i undersøgelsen. Diagnose for en angstlidelse var forbundet med forværret funktionel status, flere syge dage og ture til lægen. Kroenke m.fl. udviklede et enkelt 7 punkts spørgeskema kaldet the Generalized Anxiety Disorder (GAD)-7 scale, hvilket de mener læger kan anvende til nemt at spotte patienter med angstlidelser.

Kilde: Anxiety Disorders in Primary Care: Prevalence, Impairment, Comorbidity, and Detection, Annals of Internal Medicine, 6 March 2007 | Volume 146 Issue 5 | Pages 317-325.