Unge lovovertræderes sundhed er kritisk for succesfuld rehabilitering

unge_faengselI den seneste tid har der været en debat i Danmark om hvordan unge skal straffes og hvor gamle de skal være. Skal de unge sidde i fængsel med voksne også selvom de er 16 år eller 14 år, og virker det overhovedet at sende børn og unge i fængsel? Hvis et samfund ønsker at de unge ikke bliver kriminelle igen bør man fokusere på hvorfor unge begår forbrydelser i stedet for at fokusere på længere straf i fængsler.

De fysiske og psykiske behov hos unge lovovertrædere skal behandles som en prioritet, hvis lovovertrædere i forvaring skal have noget egentligt håb om rehabilitering, i følge ny forskning fra University of Adelaide, Australien.

Australian Journal of Primary HealthForskere ved University of Adelaide har foretaget en omfattende gennemgang af tidligere undersøgelser af sundheden hos unge lovovertrædere i USA, Storbritainien, Europa og Australien siden 1997. Resultaterne af undersøgelsen er offentliggjort i Australian Journal of Primary Health.

“Sundhed – både psykisk og fysisk – er et område der har en omfattende indvirkning på unge lovovertrædere,” siger hovedforfatteren til undersøgelsen dr. Anne Wilson, senior lecturer in the discipline of nursing.

“Sundheden hos unge lovovertrædere er almindeligvis dårligere i sammenligning med almindelige unge. Tidligere undersøgelser har dokumenteret den øget bekymring for sundheden hos unge lovovertrædere, herunder deres risiko-relaterede problemer, psykiske, sociale og familiemæssige problemer, og andre problematikker ved deres fysiske sundhed.”

“De underliggende problemer hos disse unge lovovertrædere skal behandles som en prioritet, hvis de skal have held til at rehabilitere og genintegreres i samfundet,” siger hun.

Review artiklen er co-forfattet med ph.d.-studerende Phillip Tully fra School of Psychology, University of Adelaide, der fandt at:

 • Psykisk sundhed, sorg eller traumer er blandt de mest almindelige problemer, der påvirker unge lovovertrædere – og dette er ens blandt både mandlige og kvindelige lovovertrædere;
 • Unge, som er tilbageholdt i forvaring, har betydeligt flere psykiske problemer end unge lovovertrædere, der ikke er tilbageholdt;
 • Unge lovovertrædere i forvaring har generelt en ringe grad af fysisk sundhed på grund af problemer,  som:
 • Stofmisbrug;
 • Skader i hovedet;
 • Udsat for direkte traumatiske personskader eller udsat for vold (fx stik sår, skudsår);
 • Hepatitis C infektion og leversygdom, og
 • Udsat for seksuelt overførte sygdomme.
 • Unge lovovertrædere har en højere dødelighed i sammenligning med ikke-kriminelle i samme aldersgruppe, med så mange som 70% af dødsfaldene kan henføres til narkotika og selvmord;
 • For unge kvindelige lovovertrædere fører højrisiko seksuel opførsel til hyppigere graviditet. Det skønnes at op til 9% af de tilbageholdte bliver gravid – og mange af disse unge kvinder føder mens de er varetægtsfængslet;
 • Kropsvægt og spiseforstyrrelser er også problemet spørgsmål blandt unge kvindelige lovovertrædere.

Gennemgangen peger på en række faktorer for en vellykket psykisk sundhed og traumebehandlingen, herunder: at forbedre de eksisterende sundhedstjenester inden for psykiatri og psykologi; kortlægge psykiske problemer med en høj kvalitet screeningsproces; løbende støtte inden for og uden for sikker pleje; forbedre udbuddet af tjenester, og sætte lovovertrædere direkte i forbindelse med den primær sundhedssektor eller sundhedstjenester inden for psykiatri og psykologi ved frigivelsen.

Dr. Wilson siger, at forbedre unge lovovertræderes ‘adgang til sundhedsvæsenet kunne være en del af metoden til at løse deres dårlig fysisk sundhedstilstand’.

“Men yderligere sociale faktorer, såsom uddannelse, peer support og støtte fra familierne, afgøre ofte om unge lovovertrædere får adgang til de tjenester, de har brug for,” siger hun.

“Der er næppe tvivl om, at de der frigives fra sikre institutioner står over for enorme udfordringer til at opretholde.”

“Mange unge lovovertrædere bor under sociale problematiske forhold, som ikke er befordrende for at opnå en sund tilstand. De er almindeligvis udsat for fattigdom, sociale mangler, misbrug og dysfunktioner i familien, og disse faktorer kan fremme en høj-risiko adfærd, såsom stofmisbrug, mangle evner i håndtere problemer, pjækkeri og lavt uddannelsesniveau. “

“Disse sociale, familiær, personlig og peer-gruppe faktorer kan føre til gentagelse af kriminel adfærd og til et generations cyklus af helbredsproblemer. Dette er mest tydeligt i kvarterer, hvor stoffer er let tilgængelige for unge, hvor de er udsat for voksnes stofmisbrug, lever i husstande med enlige forældre, har pårørende med et lavt uddannelsesniveau, og modtager offentlig støtte.”

Dr. Wilson siger, at effektiv planlægning er nødvendig for at løse igangværende sundhedsspørgsmål opleves af unge kriminelle, når de er frigivet efter tilbageholdelse.

“Unge lovovertrædere har forskelligartede og komplekse behov. Ved at bruge en omfattende screenings foranstaltning kan individuelle planer formuleres ved gerningsmandens indsætte på sikre institutioner, med henblik på at kigge fremad mod deres eventuelle frigivelse og deres tilbagevenden til samfundet

Artikel: Reintegrating young offenders into the community through discharge planning: a review of interventions and needs of youth in secure care, Anne Wilson & Phillip Tully, Australian Journal of Primary Health 15(2) 166–172

Kilde: University of Adelaide

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *